УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА CHATRANDOM

Дата на влизане в сила: 02/01/2011г.
Актуализация: 08/15/2012г.

Добре дошли в www.ChatRandom.com („Интернет страница“) и нейните подразделения (наричани съвместно „ChatRandom“, „ние“ и „нас“. ChatRandom Ви предоставя услугите на тази интернет страница (наричани съвместно „Услугите“) в съответствие със следните Условия за ползване („Условия“).

1) Приемане на Условията за ползване

Моля прочетете внимателно следните Условия преди да използвате интернет страницата. С достъпа си до и използването на интернет страницата или услугите или съдържанието, което се показва, е публикувано, предадено, излъчено или разпространено или по друг начин достъпно чрез интернет страницата, включително но без да се ограничава до потребителски материали и представяне (наричани съвместно „Съдържание“), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и сте съгласни да спазвате тези Условия, които формират споразумение, което има валидност все едно сте го подписали. Ако във всеки един момент вече не сте съгласни с тези Условия, моля не влизайте или не използвайте интернет страницата или нейното съдържание или услуги.

ТРЯБВА ДА ИМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ, ЗА ДА РАЗГЛЕЖДАТЕ, ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ. АКО СТЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 ГОДИНИ, НЯМАТЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ. ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРЕГЛЕЖДАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩОТО, КАКТО И НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ. С РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДОСТЪПА ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ И ЩЕ СПАЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО СТЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 ГОДИНИ НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ, РАЗГЛЕЖДАТЕ ИЛИ ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, А ВАШЕТО РАЗРЕШЕНИЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ, РАЗГЛЕЖДАТЕ ИЛИ ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ ОТМЕНЯ АВТОМАТИЧНО И НЕЗАБАВНО И НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НЕЗАБАВНО И НАПУСНЕТЕ. МОЛЯ НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ .

Тези условия могат да се променят или актуализират от време на време. Следователно трябва да проверявате Условията редовно за актуализации. Можете да научите кога Условията са променени за последно като отидете на легендата „Последна промяна“, която се намира в горната част на тази страница. Всякакви промени към тези Условия ще влизат в сила при тяхното публикуване и ще важат единствено за използването на интернет страницата, съдържанието или услугите след тази дата. Всеки път, когато влизате, използвате или преглеждате интернет страницата, съдържанието или услугите Вие ще се съгласявате с текущите Условия.

2) Позволени потребители на интернет страницата

Интернет страницата, съдържанието или услугите са предназначени единствено за лица над 18 годишна възраст. Тази страница може да съдържа материали и съдържание от графичен характер. Ако сте на възраст под 18 години не можете да използвате, разглеждате или имате достъп до тази интернет страница и трябва да я напуснете незабавно като натиснете тук. Ако имате навършени 18 години и сте съгласни с тези Условия, Вие имате право да използвате, разглеждате и имате достъп до интернет страницата, съдържанието или услугите. Ако не сте съгласни да спазвате тези Условия или не желаете да разглеждате или да бъдете изложени на графични материали или сте обидени от графични материали, тогава Вие не трябва и нямате право да използвате, разглеждате и имате достъп до тази интернет страница, съдържание или услуги и трябва незабавно да прекъснете използването страницата като натиснете тук, за да напуснете. С разглеждането на страницата Вие се съгласявате, че това разглеждане и четене не нарушава законите или стандартите, наложени от Вашия град, щат или държава.

Не носим отговорност за съдържанието, съобщенията или друго използване и достъп до интернет страницата, съдържанието или услугите от потребители на тази интернет страница в нарушение с настоящите Условия.

ChatRandom и интернет страницата не събират умишлено информация от деца под 13 годишна възраст. Ако сте на възраст под 13 години, нямате право да използвате интернет страницата и трябва да излезете незабавно. Ако сте на възраст под 13 години, нямате право да предоставяте никаква лична информация на интернет страницата. Ако предоставите информация на ChatRandom чрез интернет страницата или друга нейна част, съдържание или услуги, Вие потвърждавате пред ChatRandom, че имате навършени 13 години или повече. Това не променя горното задължение да имате навършени 18 години, за да използвате тази интернет страница.

3) Разрешено използване на интернет страницата

Съдържанието (освен представянията, които се ръководят от ал. 3 на Раздел 8(г)), интернет страницата и услугите са единствена и изключителна собственост на ChatRandom и/или нейните лицензиращи органи. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, преиздавате, качвате, публикувате, дублирате, променяте, копирате, изменяте, разпространявате, създавате производни дейности, продавате, препродавате, предавате, прехвърляте, показвате, изпълнявате, лицензирате, възлагате или издавате или използвате за комерсиални цели каквато и да е част от интернет страницата, съдържанието или услугите, освен ако не е изрично позволено от ChatRandom в писмена форма, включително, но без да се ограничава до публикуване или предаване на реклами, спонсорства или промоции на или чрез услугите, интернет страницата или съдържанието. Използването на тази интернет страница или на съдържанието или услугите по всякакъв начин, който не се разрешава от настоящите Условия, е забранено и е подсъдно съгласно американското или международно право. Съгласявате се да не използвате интернет страницата, съдържанието или услугите чрез технология или средства, различаващи се от видео страниците на самата услуга или други изрично позволени средства, които ChatRandom може да посочи. Съгласявате се да не използвате или пускате никакви автоматизирани системи, включително, но без да се ограничава до „роботи“, „паяци“ или „офлайн четци“, които имат достъп до интернет страницата, съдържанието или услугите. ChatRandom си запазва правото да премахва или спира достъпа до интернет страницата, съдържанието или услугите без предварително известяване.

Не можете да дублирате, издавате, показвате, променяте, изменяте, разпространявате, изпълнявате, възпроизвеждате, копирате, продавате, препродавате, използвате или създавате производни дейности от която и да е част от интернет страницата, съдържанието или услугата, освен ако не е изрично позволено от ChatRandom в писмена форма или изрично посочено в настоящото. Съгласявате се, че няма да премахвате, скривате или променяте всякакви потвърждения, кредити или законови, интелектуални права на собственост или известия за собственост или марки или лога, съдържащи се в интернет страницата или в съдържанието или услугите. Съгласявате се да не събирате или прибирате никаква лична информация от услугата, нито ще използвате системите за комуникация, предоставени от услугата (напр. коментари) за каквито и да било комерсиални цели. Съгласявате се да не правите никакви предложения за комерсиални цели на потребителите на услугата или интернет страницата. При използването на интернет страницата, съдържанието или услугата ще спазвате всички приложими закони, разпоредби, правила, постановления и наредби.

Наясно сте, че при използването на услугата ще бъдете изложени на съдържание от най-различни източници и че ChatRandom не носи отговорност за точността, ползата, сигурността или правата за интелектуална собственост върху или свързани с това съдържание. Освен това Ви е известно и потвърждавате, че можете да бъдете изложени на съдържание, което е неточно, обидно, неприлично, неприятно, сексуално формулирано или което съдържа голота и се съгласявате да се откажете и с настоящото се отказвате от всякакви законови или валидни права и средства за съдебна защита, които имате или може да имате срещу ChatRandom по отношение на него.

Нашата общностна система за отчитане прави всичко възможно, за да премахне непълнолетните потребители на страницата. Все пак трябва да сте наясно, че е възможно да попаднете на някого, който няма навършени 18 години и който все още не е премахнат. В този случай, моля да докладвате незабавно като кликнете с мишката на Докладвай. Експонирането Ви пред деца е сериозно престъпление, поради което работим в тясно сътрудничество с правозащитните органи, за да им помогнем в откриването и съдебното преследване на отговорниците.

Възможно е да се прилагат специални условия за някои продукти или услуги, предлагани на интернет страницата или за лотарии, състезания или промоции, които могат да се предлагат на интернет страницата. Тези специални условия (които могат да включват официални правила и срокове за валидност) могат да се публикуват във връзка с приложимия продукт, услуга, лотарии, състезание, промоция, представяне или дейност. С въвеждането на подобни лотарии или състезания или участие в подобни промоции Вие ще бъдете изложени на тези условия или правила. Съветваме Ви да прочетете приложимите условия или правила, които са свързани от конкретната дейност, както и да разгледате нашата политика за поверителност, която в допълнение към настоящите условия ръководи и всяка информация, която представите във връзка с тези лотарии, състезания и промоции. Всички тези специални условия или правила са допълнение към настоящите условия и в случай, че възникне противоречие, всички тези условия ще вземат превес над настоящите условия.

4) Политика за поверителност

Моля разгледайте политиката за поверителност на "Privacy" за интернет страницата. Използвайки или посещавайки тази интернет страница или съдържанието или услугите, Вие предоставяте Вашето съгласие с Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с Политиката за поверителност на "Privacy", нямате право да използвате интернет страницата. Условията на Политиката за поверителност са включени в настоящото чрез тази препратка.

5) Парола на акаунт и сигурност

Интернет страницата може да съдържа функции, които изискват регистрация (напр., когато се регистрирате за акаунт или за състезание). Съгласявате се да предоставите точна, валидна и пълна информация за Вас, както се иска. Ако предоставите информация, която е неточна, невалидна или непълна, или ако ChatRandom има основателни причини да подозира, че тази информация е неточна, невалидна или непълна, в този случай ChatRandom може да Ви премахне или деригистрира от тази интернет страница или състезание по своя собствена преценка. ChatRandom си запазва правото да предприема подходящи мерки срещу всяко лице, което умишлено предоставя фалшива или подвеждаща информация, за да получи достъп до онези части на интернет страница, които в противен случай биха били отказани.

При регистрацията за достъп до онлайн акаунт ще трябва да изберете потребителско име и парола, които ще се използват за Вашия акаунт. Вие носите отговорността за запазването на конфиденциалността на Вашата парола, ако има такава, както и цялата отговорност за използването на Вашата парола и транзакции, извършени във Вашия акаунт, независимо дали от Вас или от други. Вие се съгласявате да (а) излезете от акаунта си след края на всяка сесия; (б) пазите Вашата парола конфиденциална и да не я споделяте на друг; и (в) уведомите незабавно ChatRandom за всяко неразрешено използване на Вашата парола или акаунт или някое друго нарушение на сигурността. ChatRandom има правото да действа според инструкциите, получени чрез използването на Вашата парола и не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, възникващи от Вашето неспазване на този Раздел. Съгласявате се да не заобикаляте, забранявате или по друг начин пречите на функциите, свързани със сигурността на услугата или функциите, които предпазват или забраняват използването или копирането на съдържание или да налагате ограничения върху използването на услугата или съдържанието.

6) Права на собственост

Вие потвърждавате и се съгласявате, че между ChatRandom и Вас, всяко право, част или дял от интернет страницата, съдържанието и услугите, включително, но без да се ограничава до патенти, авторски права, търговски марки, търговски тайни, изобретения, ноу-хау и всички права върху интелектуална собственост, са единствено притежание на ChatRandom или нейните лицензиращи органи, са валидни и приложими и защитени от Закона за интелектуалната собственост и други приложими закони в САЩ. Всеки опит за използване, повторно разпространяване или преработка на информация, кодове, видео, текстови или визуални материали, графики или модули, съдържащи се в интернет страницата за каквато и да е друга цел е забранено. ChatRandom и нейните лицензиращи органи си запазват всички права, които не са изрично предоставени за интернет страницата, услугата и съдържанието.

Авторско право: Що се отнася до Вас и ChatRandom, Вие потвърждавате и се съгласявате, че цялото съдържание и услуги, включени в интернет страницата като например текст, графики, лога, икони, видео, изображения, медия, данни, аудио, визуализации, анимация, софтуер и друга информация и материали, е авторско право и собственост на ChatRandom или нейните доставчици на съдържание и са защитени от американския и международен Закон за авторски права. Разрешение се предоставя за електронно копиране или печатно копиране на части от интернет страницата или съдържанието единствено с цел използване на интернет страницата като личен вътрешен ресурс или друго негово предназначение, при условие че всички копия на твърд носител съдържат всички авторски права и търговски марки, както и други приложими маркировки и обозначение за интелектуална собственост. Всяко друго използване, включително възпроизвеждане, промяна, разпространение, предаване, повторно издаване, показване или представяне на интернет страницата, съдържанието или услугите е строго забранено.

Търговски марки: Търговските марки, марките на услугата, лога, лозунги, търговски наименования и търговски аранжировки, използвани в интернет страницата са собственост на ChatRandom или нейните лицензиращи органи. Без да се ограничава до горното “ChatRandom” е търговската марка на ChatRandom. Неразрешеното използване на всяка от търговските марки на ChatRandom може да представлява нарушение на федерален или щатски закон за търговските марки. Всички наименование или търговски марки на трети страни, посочени в интернет страницата не съставляват или означават сдружаване, одобрение или препоръка от ChatRandom, или за ChatRandom от трети страни.

7) Вашата осигуреност от ChatRandom

СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА ОСИГУРЯВАТЕ, ЗАЩИТАВАТЕ И ДЪРЖИТЕ CHATRANDOM, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СЪДРУЖНИЦИ, ЛИЦЕНЗИРАЩИ ОРГАНИ, ПАРТНЬОРИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И ДРУГИ, ДЕЙСТВАЩИ В ТЯХНО СЪГЛАСИЕ, БЕЗВРЕДНИ ОТ ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ, ОТГОВОРНОСТИ, ПРЕТЕНЦИИ, ЩЕТИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИСКАНИЯ, РАЗХОДИ ИЛИ ДЪЛГОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ОСНОВАТЕЛНИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ПЛАТЕНИ ОТ ВАС ИЛИ ОТ ВАШЕ ИМЕ ИЛИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ПОРАДИ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ (А) ВАША ВРЪЗКА, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ; (Б) НАРУШАВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ ИЛИ ПРАВАТА НА CHATRANDOM ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО АВТОРСКО ПРАВО, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРАВО НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ; ИЛИ (В) ПРЕТЕНЦИЯ, ЗА ТОВА, ЧЕ ВАШЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ Е НАНЕСЛО ЩЕТА НА ТРЕТА СТРАНА.

8) Съдържание генерирано от потребител

а) Услуги за комуникация: Интернет страницата може да съдържа места, където да оставите коментари или отзиви, зони за чат, блогове, бюлетини, фокусни групи, форуми, лотарии, състезания, игри, общности, календари и/или други средства за съобщения и комуникация, създадени за да позволят на Вас и други да комуникирате чрез ChatRandom с останалите потребители на интернет страницата (наричани съвместно „услуги за комуникация“). Мненията, дадени за услугите за комуникация отразяват единствено мнението на участниците и не могат да отразяват мнението на ChatRandom. Вие потвърждавате, че Вашите представяния на интернет страницата могат или са достъпни за останалите. Съгласявате се само да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са в съответствие с настоящите Условия и са свързани с конкретната услуга за комуникация.

б) Забранени дейности: Съгласявате се, че следните дейности са забранени и съставляват съществено нарушаване на настоящите условия. Този списък не е предвиден да бъде изчерпателен и ChatRandom си запазва правото да определя кой вид поведение счита за неподходящо използване на интернет страницата. В случай на неподходящо използване ChatRandom или нейните лицензиращи органи могат да предприемат действия, каквито определят по своя собствена преценка.

Чрез пример, а не като ограничение, Вие се съгласявате, че когато използвате интернет страницата, съдържанието, услугите или услугата за комуникация, Вие няма да:

 1. Използвате интернет страницата, съдържанието или услугите за цели или да предприемате действия в нарушение на местните, щатски, национални или международни закони, разпоредби, кодекси или правила.
 2. Нарушавате Кодекса за поведение или други указания, които може да са приложими за конкретна услуга за комуникация.
 3. Предприемате действие, което налага неоснователно или прекомерно голямо натоварване на инфраструктурата на интернет страницата или други по начин, който може да засегне неблагоприятно изпълнението на интернет страницата или да ограничи или забави друг потребител да използва и да се наслаждава на услугите за комуникация или интернет страницата.
 4. Използвате интернет страницата за неразрешено ограждане или свързване към или достъп чрез автоматични устройства, ботове, агенти, остатъци, скриптове, интелигентно търсене или други подобни средства за достъп до съдържанието или услугите.
 5. Събира, копира, дублира, публикува или прави достъпни съдържанието или услугите или други материали и информация, налични на интернет страницата, на трети страни извън интернет страницата по какъвто и да е начин или други материали или информация, налични на интернет страницата.
 6. Клевети, изнудва, злоупотребява, безпокои, преследва, унижава, заплашва или дискриминира другите или по друг начин да нарушава правата (като например правата за поверителност и публичност) на другите или да разкрива лична информация на други потребители, напр. омразна реч.
 7. Издава, публикува, качва, разпръсква или разпространява клеветническа, накърняваща или незаконна тема, наименование, материал, съдържание, видео, изображение, аудио, текст или информация като например злоупотреба с животни, злоупотреба с наркотици или субстанции, инциденти, трупове и подобни. Нямате право да предоставяте представяне, което съдържа графично или безвъзмездно насилие (върху Вас или други) или да показвате Ваше или нечие друго нараняване, атакуване или унижение.
 8. Качвате или сваляте файлове, които съдържат софтуер или друг материал, защитени от Закона за интелектуалната собственост или от други закони, освен ако не притежавате или имате контрол над техните права, части или дялове или сте получили всички необходими съгласия или права.
 9. Качвате или предавате файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да увредят работата на нечий компютър.
 10. Използвате интернет страницата, за да представяте непоискани рекламни или промоционални материали, спам, пирамидни схеми, верижни писма или подобни форми на непозволена реклама или представяне или провеждате или препращане на проучвания.
 11. Прибирате или събирате по друг начин информация за другите, включително e-mail адреси без тяхното съгласие.
 12. Сваляте файлове или материали, публикувани от друг потребител на услугата за комуникация, за които знаете или следва да знаете, че не могат да бъдат законно разпространявани по подобен начин.
 13. Фалшифицирате или изтривате атрибути, правни или други известия или частни определения или етикети за произход или източник.
 14. Ограничавате или забранявате на друг потребител да ползва и да се забавлява с услугите за комуникация.
 15. Участвате в други действия, които по преценка на ChatRandom излага тях или трети страни на потенциална отговорност или ощетяване от всякакъв тип.

Ако използвате, разглеждате или имате достъп до тази интернет страница в противоречие на настоящите Условия или ако многократно сте нарушили настоящите Условия или дадено авторско право на трета страна, ние си запазваме правото да прекратим разрешенията или правата, които са Ви предоставени от ChatRandom, както и всички наши права по настоящото споразумение пред съда и с оглед на справедливостта.

в) Материали на потребителя: Всяко и всички съдържания, коментари, мнения, информация, данни, текст, видео, изображения, надписи, музика, звуци, графики, снимки, софтуер, кодове, аудио, звуци, музика, аудио визуални комбинации, интерактивни функции, отзиви, документация, фотографии, дискусии, новини, статии, съобщения, публикации, списъци и други материали, които са видими, достъпни, показани, публикувани, предадени, пуснати или разпространени или по друг начин представени чрез интернет страницата, услугите или услугите за комуникация от потребители или други трети страни(„материали на потребителя“), са точно онези, от което лице произхождат тези материали на потребителя, което лице носи единствената отговорност за тяхното съдържание. Използването или разчитането на материалите на потребителя е изцяло на Ваш собствен риск и ChatRandom изрично отрича всякаква отговорност във връзка с материалите на потребителя. ChatRandom не проверява валидността, следи или одобрява материалите на даден потребител или друг лицензиращ орган или мнение, препоръка или съвет, изразен в тези материали, нито гарантира за тяхната достоверност. При никакви обстоятелства ChatRandom или нейните доставчици или агенти ще бъдат отговорни по някакъв начин за материалите на потребителя.

Потвърждавате и се съгласявате, че ChatRandom може или не може да преразглежда или наблюдава материалите на потребителя, но тя и нейните назначени имат правото (но не и задължението) по тяхна собствена преценка да преразглеждат, наблюдават, отказват, изтриват, преместват, премахват, спират, блокират и/или ограничават достъпа да интернет страницата и съдържанието или материали на потребителя, които са достъпни чрез интернет страницата. Наясно сте, че с използването на интернет страницата може да бъдете изложени на материали на потребителя, които считате за обидни или неприятни или които може да съдържат голота или насочени за възрастни или сексуално определени материали. Някое от съдържанието на тази интернет страница може да Ви обиди. Ако мислите, че съдържанието нарушава настоящите Условия, тогава „маркирайте“ или „отбележете“ видеото, което гледате, за да го представите за преразглеждане от нас. Съгласявате се, че трябва да преценявате и носите всички рискове, свързани с използването или представянето на всякакви материали на потребителя, публикувани от други.

Без да се ограничава до горното ChatRandom и нейните назначени имат правото временно или перманентно да премахнат, изтрият, блокират, спрат или ограничат Вашия акаунт или достъп до интернет страницата или съдържанието или материали на потребителя, които нарушават настоящите Условия или са по друг начин неприятни или обидни по собствена преценка на ChatRandom, включително но без да се ограничава до премахване или замествате с други думи на нецензурен или неподходящ език. Съгласявате се, че ChatRandom няма да носи отговорност за подобно премахване, изтриване, блокиране, спиране или ограничаване или други действия, предприети в съответствие с настоящия Раздел.

Допълнително потвърждавате и се съгласявате, че няма да разчитате на тази интернет страница или съдържанието или услугите, налични на нея. Не носим отговорност за грешки или пропуски в материалите на потребителя или хипервръзки, вградени в тях, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. При никакви обстоятелства ChatRandom или нейните доставчици или агенти ще бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от Вашето разчитане на тези материали на потребителя.

Освен ако не е изрично позволено съгласно Закона за авторско право или изрично посочено в настоящото, Вие няма да копирате, разпространявате повторно, препредавате, публикувате или използвате с търговска цел сваленото съдържание без изричното съгласие на ChatRandom и собственика на авторското право. Не можете да продавате, наемате или отдавате достъпа до или използването на интернет страницата или нейните услуги. Няма да използвате тази интернет страница или съдържанието или услугите за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Условия, както и други условия и съобщения на интернет страницата и ще спазвате всички приложими местни, щатски, федерални, национални или международни устави, правила, разпоредби, наредби, постановления, закони, кодекси, заповеди, предписания или договори на държавен или регулаторен орган от всяка юрисдикция. Няма да използвате интернет страницата по какъвто и да е начин, който уврежда, блокира, накърнява или пречи на използването от друг потребител на интернет страницата или услугите или съдържанието. Не може да правите опит да получите непозволен достъп до интернет страницата чрез проникване в системата или други забранени средства. Не можете да правите опит да получите съдържание или услуги чрез средства, които неумишлено са Ви станали достъпни чрез интернет страницата.

г) Представяния: Вие сте единствено отговорни за потребителските материали, които публикувате, показвате, споделяте, излъчвате, изпращате, предавате или правите по друг начин достъпни чрез интернет страницата или услугите („представяне“). Всички представяния подлежат на настоящите Условия и Вие се съгласявате, че няма да правите никакво представяне, което е в нарушение на настоящите Условия. Наясно сте, че ChatRandom не гарантира никаква конфиденциалност по отношение на представянията, които правите. ChatRandom няма никакво задължение да публикува или използва представяне и може да премахне, изтрие, блокира, спре, прекрати или ограничи достъпа до всяко представяне по всяко време и по своя собствена преценка. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ChatRandom има право да премахва, изтрива, блокира, спира, прекратява или ограничава Вашето представяне или акаунт или достъп до интернет страницата, съдържанието или услугите за постоянно или временно без предварително известие, ако ChatRandom прецени, че сте определени от други потребители като (независимо дали само веднъж или няколко пъти) обидни във Вашето представяне или ако Вашето използване на интернет страницата, услугите или съдържанието нарушава настоящите Условия. За да се избегне всякакво съмнение, ако Вашето представяне е „пропуснато“, „обозначено“, „докладвано“ или „маркирано“ от други потребители, независимо дали само веднъж или няколко пъти по горепосочените причини, в този случай ние си запазваме правото да извършим посочените по-горе действия. Вие се съгласявате, че ChatRandom но носи никаква отговорност за подобно премахване, изтриване, блокиране, спиране, прекратяване или ограничаване или за предприетите действия в съответствие с този Раздел. Нарушаването на Условията за ползване може да доведе до съобщение за предупреждение или прекратяване на Вашия акаунт. Ако нарушите настоящите Условия, ние си запазваме правото временно или за постоянно да прекратим Вашия акаунт или да прекратим или блокираме Вашия достъп до интернет страницата, съдържанието или услугите.

При създаването на представяне Вие потвърждавате и гарантирате, че същото е вярно, Ваше собствено и оригинално произведение и че не нарушава правата на други лица, както и че Вие и всяко друго лице, упоменато или показано във Вашето представяне освобождавате всяка и всички претенции относно използването, публикуването, копирането, модифицирането, предаването или разпространението на представянето или части от него от ChatRandom или нейни назначени. Вие потвърждавате и гарантирате, че притежавате всяко право, част или дял, включително авторско право за Вашето представяне, както и че притежавате всички необходими лицензи или версии, свързани със съдържанието на Вашето представяне и съгласията и правата за ползване, публикуване, копиране, модифициране, разпространяване, излъчване или предаване на Вашето представяне. Съгласявате се, че сте единствени отговорни за Вашето собствено представяне и последиците от представянето и излъчването, предаването, показването или публикуването на Вашето представяне в услугата. Вие трябва да преценявате и носите всички рискове, свързани с разкриването на Вашето представяне.

Чрез създаването на представяне Вие предоставяте на ChatRandom и нейните лицензиращи органи, правоприемници и назначени неотменимо, с възможност за прехвърляне и изцяло годно за вторично лицензиране (чрез множество нива на второстепенни лицензиращи органи), безсрочно, световно, без възнаграждение, изцяло платено, неизключително право и лиценз, по тяхна собствена преценка да ползват, разпространяват, излъчват, възпроизвеждат, публикуват, модифицират, копират, комбинират, адаптират, издават, превеждат, отдават, наемат, продават, препродават, изпълняват или показват (независимо дали публично или по друг начин), правят достъпни онлайн или предават по електронен път, извършват и създават вторични произведения от Вашето представяне (изцяло или от части), заедно с Вашето име или част от него и град/държава по местожителство, по преценка на ChatRandom в интернет страницата или другаде, както и да използват, копират, адаптират, разпространяват или съчетават цялото или част от Вашето представяне в друга реклама, промоция, проучване, анализ или други материали от всякакъв формат или средства или канали, които са неизвестни или създадени на по-късен етап. С настоящото се отказвате от всяко право да проверявате подобно използване, както и от всякакви претенции за собственост, поверителност, конфиденциалност, публичност, клевета, злоупотреба, интелектуална собственост или подобни претенции за всяко използване на Вашето представяне. Също така с настоящото предоставяте на всеки потребител на интернет страницата, съдържанието и услугата неизключително разрешени да разглежда, използва и има достъп до Вашето представяне чрез интернет страницата, както е позволено чрез функцията на услугата и в съответствие с настоящите Условия.

9) Съобщение и процедури по предявяването на претенции за нарушаване на авторско право или интелектуална собственост

ChatRandom може при подходящи обстоятелства и по своя собствена преценка да забрани и/или прекрати използването на интернет страницата, съдържанието или услугите за потребители, които нарушават интелектуалната собственост на други. Ако смятате, че Вашето произведение е било копирано по начин, който съставлява нарушаване на авторско право или Вашите права за интелектуална собственост са били по друг начин нарушени, моля изпратете съобщение до агент на ChatRandom по авторските права, съдържащо следната информация:

 1. електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право или друг дял от интелектуална собственост;
 2. описание на произведението, защитено с авторско право или друга интелектуална собственост, за която претендирате, че е била нарушена;
 3. описание на мястото, на което материалът за който претендирате, че е в нарушение, се намира на интернет страницата (предоставете URL в съдържанието на e-mail, което е най-добрият начин да помогнете на ChatRandom да намери съдържанието бързо);
 4. Вашето име, адрес, телефонен номер и e-mail адрес;
 5. заявление от Ваша страна, че сте убедени, че оспорваното ползване не е позволено от притежателя на авторското право, негов агент или от закона;
 6. заявление от Ваша страна, направено под наказателна отговорност, че горната информация във Вашето съобщение е точна и че сте притежателят на авторското право или интелектуална собственост или сте упълномощен да действате от името на притежателя на авторско право или интелектуална собственост.

Ако вярвате добросъвестно, че дадено съобщение за нарушаване на авторско право е подадено по грешка от ChatRandom срещу Вас, Законът за авторските права в цифровото хилядолетие Ви позволява да изпратите на ChatRandom насрещно съобщение.

Съобщенията и насрещните съобщения трябва да отговарят на общоприетите изисквания, наложени от Законът за авторските права в цифровото хилядолетие; виж http://www.copyright.gov/ за повече информация. Съобщенията за претенции за нарушаване на авторско право или интелектуална собственост и насрещните съобщения следва да се изпратят до агент на ChatRandom по авторските права, с който може да се свържете по следните начини:

Пощенски адрес: ChatRandom, Inc. 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001
E-mail: [email protected]

Уверете се, че знаете дали съдържанието, което виждате в ChatRandom нарушава Вашето авторско право. Ако не сте сигурни какви са Вашите права или дали Вашето авторско право е било нарушено, трябва да се допитате до правен консултант първо. Имайте предвид, че е възможно да има неблагоприятни правни последствия във Вашата страна, ако представите фалшиво или злоумишлено твърдение за нарушаване на авторско право, използвайки този процес.

Моля имайте предвид също, че информацията предоставена в това правно съобщение може да се препрати до лицето, което е предоставило твърдяното нарушаващо съдържание.

10) Връзки

Връзки към други интернет страници и резултати от търсене: Интернет страницата може да съдържа връзки към интернет страници, ръководени от други страни. Интернет страницата предоставя тези връзки до други страници за удобство и тяхното използване е за Ваш собствен риск. Свързаните страници не се контролират от ChatRandom, която не носи отговорност за съдържанието, налично на страниците на трети страни. Тези връзки не означават одобрение на информацията или материалите на всяка друга страница и ChatRandom отхвърля всяка отговорност по отношение на Вашия достъп, използване или транзакции с подобни свързани страници. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ChatRandom не носи отговорност или е пряко или косвено отговорна за всякакви щети, загуби или други претенции, причинени или твърдени за причинени от или във връзка с достъпа, използването или разчитането на интернет страницата или съдържанието или услугите, налични на или чрез друга страница или ресурс.

Връзки към интернет страницата: Можете да свържете друга интернет страницата към тази в зависимост от следната политика за поверителност: (i) външният вид, позицията и други аспекти на всяка връзка не могат да бъдат такива, които увреждат или разреждат репутацията на ChatRandom или интернет страницата; (ii) външният вид, позицията и други атрибути на връзката не могат да създават фалшив външен вид, че Вашата страница, бизнес, организация или предприятие се спонсорира, одобрява, сдружава или свързва с ChatRandom или интернет страницата; (iii) когато е избрана от даден потребител, връзката трябва да показва интернет страницата на целия екран, а не като „рамка“ на свързващата интернет страница; и (iv) ChatRandom си запазва правото да отмени съгласието си спрямо връзката по всяко време и по своя собствена преценка.

11) Модификации на интернет страницата

ChatRandom си запазва правото по всяко време и от време на време да модифицира, спира, блокира, прекратява или прекъсва, временно или за постоянно интернет страницата, съдържанието или услугите или част от тях без предизвестие. Вие се съгласявате, че ChatRandom не носи отговорност пред Вас или други трети страни за всяка модификация, спиране, блокиране, прекратяване или прекъсване на интернет страницата, съдържанието или услугите.

12) Права за спиране и прекратяване

ChatRandom си запазва правото по своя собствена преценка незабавно и без предизвестие да спре или прекрати Вашия достъп до интернет страницата, съдържанието или услугите или част от тях по каквато и да е причина, включително но без да се ограничава до нарушение от Ваша страна на настоящите Условия. Вие се съгласявате, че ChatRandom не носи отговорност пред Вас или други трети страни за подобно спиране или прекратяване.

13) Клауза за отмяна

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТИТЕ, ЛОТАРИИТЕ, СЪСТЕЗАНИЯТА, РИСУНКИТЕ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ИЛИ РЕКЛАМИРАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТЕКСТ, ВИДЕО, ГРАФИКИ И ВРЪЗКИ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВА ТАКИВА „КАКВИТО СА“ ИЛИ „КАКВИТО СА ДОСТЪПНИ“ БЕЗ НИКАКВИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ. ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, CHATRANDOM И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗИРАЩИ ОРГАНИ, ДОСТАВЧИЦИ И СВЪРЗАНИ СТРАНИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЯНИЯ И ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ИЛИ СЪСТОЯНИЕ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПРАВО, НЕНАРУШЕНИЕ, СВОБОДА ПТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ И НАМЕКНАТИ ГАРАНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ Е ИЗЦЯЛО ЗА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, CHATRANDOM ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, СРОКОВЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЯНИЯ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ (I) ГРЕШКИ, ОБЪРКВАНИЯ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, (II) ЛИЧНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ОТ КАКЪВТО И ДА Е ТИП В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ, (III) ВСЯКАКЪВ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СЪРВЪРИ ЗА СИГУРНОСТ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА, ПОВЕРИТЕЛНА И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪХРАНЯВА В ТЯХ, (IV) ВСЯКАКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ И ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ, (IV) ГРЕШКИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДАДАТ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ (V) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е ПУБЛИКУВАНО, ИЗПРАТЕНО ПО ПОЩАТА, ПРЕДАДЕНО ИЛИ НАПРАВЕНО ПО ДРУГ НАЧИН ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ИЛИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. CHATRANDOM НЕ ГАРАНТИРА, ОДОБРЯВА, ОБЕЩАВА ИЛИ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ОТ ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ ВГРАДЕНИ В БАНЕРИ ИЛИ ДРУГИ РЕКЛАМИ, А CHATRANDOM НЯМА ДА БЪДЕ СТРАНА КЪМ ИЛИ ДА БЪДЕ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТГОВОРНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ВСЯКАКВО ПРЕДАВАНЕ ИЛИ КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ДОСТАВЧИК НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ВИЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА НАЙ-ДОБРА ПРЕЦЕНКА И ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.

Без да се ограничава до горното, Вие носите отговорност за предприемането на всички необходими предпазни мерки, за да гарантирате че съдържанието, услугите или достъпа до интернет страницата не съдържат вируси или други вредни кодове.

14) Ограничаване на отговорността

ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, CHATRANDOM И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ СТРАНИ ОТРИЧАТ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО НЕБРЕЖНОСТ), КРАЙНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО СА НАЛИЧНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CHATRANDOM, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ ИЛИ НЯКОИ ОТ НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ СТРАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ ЩЕ НОСЯТ ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ, РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ДОРИ И АКО ТЕЗИ ЛИЦЕ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ПРЕДИ ТОВА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ВЪПРЕКИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ ИЛИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНА ПОПРАВКА. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ГОРНОТО, МАКСИМАЛНАТА СЪВКУПНА ОТГОВОРНОСТ НА CHATRANDOM, ВЪЗНИКВАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА, МАТЕРИАЛИТЕ, ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НЯМА ДА ПРЕВИШАВА ПЕТДЕСЕТ ЩАТСКИ ДОЛАРА.

ВИЕ СПЕЦИАЛНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ CHATRANDOM НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ КЛЕВЕТНИЧЕСКО, НЕПРИСТОЙНО, ОБИДНО, НЕПРИЛИЧНО, СЕКСУАЛНО ОПРЕДЕЛЕНО, ПОРНОГРАФСКО, ГОЛО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ЧЕ РИСКЪТ ОТ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ЩЕТА ОТ ГОРНИТЕ ОСТАВА ИЗЦЯЛО ЗА ВАС.

Изключения и ограничения: Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения за това колко дълго трая дадена гаранция или изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, горните ограничения могат да не се прилагат за Вас. Ограничаването на отговорността ще бъде до максимално позволената от приложимия закон степен.

15) Известие, изисквано от Закона в Калифорния

Съгласно Гражданския кодекс на Калифорния, Раздел 1789.3, потребителите имат право на следното конкретно известие за права на потребителя:

Името, адреса и телефонния номер на доставчика на тази интернет страница е ChatRandom 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001, 8008033978. Оплаквания, свързани с тази интернет страница или съдържанието или услугите или заявките за получаване на допълнителна информация относно използването на интернет страницата или съдържанието или услугите, могат да се изпращат на горния адрес или на [email protected].

Може да се свържете чрез писмена форма до отделът за подпомагане на оплакванията към Сектор Услуги за потребители на Службата по работа с потребители в Калифорния, на 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 или на телефон (916) 574-7950 или (800) 952-5210.

16) Приложимо право и спорове

Настоящите Условия ще се ръководят и тълкуват съгласно законите на щата Калифорния, САЩ без отношение към избора на законови принципи. Вие неотменяемо се съгласявате към ексклузивната юрисдикция на федералните и щатски съдилища в Санта Клара, Калифорния САЩ, че ще уредите всеки спор, който може да възникне от или във връзка с настоящите Условия, като най-удобно и подходящо за разрешаване на спорове по тези Условия. ВСЯКА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПРЕТЕНЦИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ОТНОСНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНАТ В СРОК ОТ ШЕСТ (6) МЕСЕЦА СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ ПРИЧИНАТА ИЛИ ТАЗИ ПРЕТЕНЦИЯ ИЛИ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ.

Интернет страницата се контролира в рамките на Съединените Американски Щати и е предназначена за лица, живущи в САЩ. Онези, които искат достъп до интернет страницата от места, намиращи се извън САЩ, могат да го направят по тяхна собствена инициатива и носят отговорност за спазването на местните закони, ако и до степента до която същите са приложими. ChatRandom не твърди, че интернет страницата, съдържанието или услугите са подходящи извън САЩ. ChatRandom си запазва правото да ограничи достъпността на интернет страницата за всяко лице, географска област или юрисдикция по всяко време по своя собствена преценка.

17) Форс мажор

ChatRandom не носи отговорност за всякакво забавяне или неизпълнение в резултат от причини, извън техния контрол или непредвидени обстоятелства като например природни стихии, пожар, наводнение, земетресение, инциденти, стачки, война, тероризъм, действия на правителството, неизпълнение или прекъсване на общите превозвачи (включително, но без да се ограничава до доставчици на интернет услуги и доставчици на уеб хостинг) или улеснения или липси на транспортни съоръжения, гориво, енергия, труд или материали.

18) Компетентност за приемане на Условията за ползване

Вие потвърждавате и гарантирате, че имате навършени 18 години (или за юрисдикции, в които възрастта от 18 години не се счита за пълнолетие, при която може да се сключват договори – най-малко възрастта, приета за пълнолетие във Вашата юрисдикция) или освободени непълнолетни или притежавате разрешение от закона, родители или настойници и сте напълно правоспособни да изпълнявате условията, задълженията, потвържденията, твърденията и гаранциите, посочени в настоящите Условия, както и да съблюдавате и спазвате същите. Вие потвърждавате, че сме Ви дали възможност, да разгледате тези Условия и че сте съгласни с тях.

19) Разни

Настоящите Условия и Политиката за поверителност, както и всякакви други законови известия, публикувани от ChatRandom посочват цялото разбиране и съгласие между Вас и ChatRandom по отношение на предмета на настоящото. Ако някоя разпоредба от Условията или Политиката за поверителност бъде установена от съда за невалидна, страните се съгласяват, че съдът ще положи всички усилия, за да даде валидност на намеренията на страните, както са отразени в разпоредбата, а останалите разпоредби от Условията и Политиката за поверителност ще останат в пълна сила. Заглавията са единствено за справка и по никакъв начин не определят, ограничават, означават или описват обхвата или степента на такъв раздел. Невъзможността на ChatRandom да действа по отношение на всяко Ваше неизпълнение за спазване на настоящите Условия или Политиката за поверителност не отхвърля правото й да действа по отношение на последващи или подобни неизпълнения. Не можете да възлагате, прехвърляте, преотдавате или делегирате тези Условия или Политиката за поверителност или Вашите права или задължения по настоящите Условия или Политиката за поверителност без предварителното писмено съгласие на ChatRandom, но същите могат да се възлагат от ChatRandom без ограничение. Всяко възлагане, прехвърляне, преотдаване или делегиране, които са в нарушение на настоящата разпоредба ще се считат за нищожни и невалидни. Няма бенефициенти на трети страни към тези Условия или Политиката за поверителност.

20) Въпроси?

Моля отправяйте всички въпроси, които имате по настоящите Условия, както и технически въпроси или проблеми с интернет страницата или докладвайте за нарушение на тези Условия или коментари или предложения до нашия екип по поддръжка. Можете да се свържете с поддръжката от тук.
Последвайте ни: