Условия на ползване на Chatrandom

Последно преразгледано: 12.04.2018 г.

Chatrandom е услуга на Cogroup Limited (тук упоменато като "нас" или "ние"). Chatrandom осигурява интерактивни чат и стрийминг услуги. Тези услуги са налични през уебсайт браузър приложение и мобилни приложения, за тези които са изтеглили нашето приложение или са получили достъп до Chatrandom през уеб браузър, независимо дали приложението е достъпно чрез нас или чрез трета страна партньор (всички тези примери за приложението, в зависимост от това дали достъпът се получава чрез уеб браузър или мобилно приложение, могат да се наричат алтернативно "Chatrandom", "Платформата" или "Услугите"). Употребата на Услугите може да се прави от тези, които са изтеглили мобилното приложение, регистрирали са акаунт или тези, които са достъпили Услугите независимо от средствата за достъп, като се съгласяват с всички Правила и условия на ползване, включително Политиката за поверителност и таксуване, включени в настоящата препратка ("Условия на ползване").

ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ УЕБ БРАУЗЪР ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛУГИ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ.

АКО НЕ ИСКАТЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, ПРЕКЪСНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОЩЕ СЕГА. ВАШЕТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, НАЛИЧНА НА ИЛИ ЧРЕЗ ТАЗИ УСЛУГА, Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ. ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ С НАС ЗА СЪГЛАСИЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ ВЛИЗА В СИЛА ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛУГИ.

ACCEPTANCE OF THESE TERMS REQUIRES USERS TO FOLLOW OUR ACCEPTABLE USE POLICY, AS DISCUSSED BELOW. OUR ACCEPTABLE USE POLICY MAKES CLEAR THAT THERE IS NO TOLERANCE FOR OBJECTIONABLE CONTENT OR ABUSIVE USERS, AS FURTHER DEFINED IN THE ACCEPTABLE USE SECTION.

Използвайки тези Услуги, независимо дали през Chatrandom, уебсайт или приложение на партньор, Ви е дадена възможността да прочетете и тези Условия на ползване, а продължителното ползване от Ваша страна ще бъде предмет на всички публикувани условия, приложими за Услуги, включително Политиката за приемливо ползване относно съдържанието, което споделяте чрез Услугата и всички дейности, свързани с използването от Ваша страна.

Ние си запазваме правото да променяме тези Условия на ползване от време на време без известие към Вас. Вие разбирате и се съгласявате, че е Ваша отговорност да преглеждате тези Условия на ползване периодично и да сте наясно с всички модификации. Продължителното използване на тази Услуга от Ваша страна след такива модификации ще означава, че сте запознати и се съгласявате с промените в Условията на ползване.

Както е използвано в тези Условия на ползване, препратките към нашите "Партньори" включват нашите собственици, дъщерни дружества, фирми партньори, служители, директори, доставчици, партньори, спонсори и рекламодатели и включват (без ограничение) всички страни, участващи в създаването, представянето и/или доставянето на тази Услуга и/или нейното съдържание.

УСЛУГИ НА Chatrandom

Chatrandom осигурява услуги за интерактивен чат и стрийминг за Потребители чрез собственическа платформа за интерактивно уеб и мобилно приложение, достъпни за Потребителите на Chatrandom, които са съгласни с настоящите Условия на ползване, Политика за таксуване и Политика за поверителност чрез поддържаните устройства ("Платформата на Chatrandom").

ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА

За целите на това Споразумение, под "Поддържани устройства" се има предвид приложимото време на употреба, настоящи Интернет браузъри, мобилни телефони и устройства за безжична комуникация, използващи всички телекомуникационни методи или протоколи, които са съвместими с Платформата на Chatrandom.

ПРИЕМАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ КАТО ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР

Вие, като Потребител на тези Услуги, се съгласявате и сте наясно:

 • 1) Че сте известени, че използването на тези Услуги изисква приемането на тези Условия като обвързващо споразумение.
 • 2) Че имате възможност да преразгледате тези Условия и сте потвърдили, че сте на пълнолетна възраст според юрисдикцията на мястото, където пребивавате, и не сте възпрепятствани от закон или наредба спрямо тази юрисдикция, за да се включите в обвързващо споразумение.
 • 3) Че сте предприели утвърдително действие, за да отбележите своето съгласие с тези Условия като обвързващ договор.
 • 4) Че продължителното използване на тези Услуги от Ваша страна показва, че приемате тези Условия като обвързващо споразумение.

До степен, до която Потребителят изтегли приложението на Chatrandom, създаде потребителски акаунт или получи достъп по друг начин до Платформата на Chatrandom, той се съгласява, че чрез това използване ще се запазват уникални идентификатори и разрешения на база на поддържаните устройства. До степен, до която Потребителят получи възможност, по време на изтегляне, регистриране или получаване на достъп по друг начин до тази Платформа, да отбележи своето приемане ("Приемам и се съгласявам да бъда обвързан с тези Условия на ползване и включената политика на Платформата на Chatrandom". До степен, до която Потребителят може да използва допълнителни Услуги или Функционалности, той знае, че това ползване може да изисква приемане на Политиката за таксуване и допълнителни тарифи и условия, както е публикувано, но в случай, че предоставените условия са в конфликт с това Споразумение, то тогава Споразумението има по-голяма тежест.

КАНАЛИ НА Chatrandom

Базирайки се на собственическа технология, софтуер и знания ("Технологията на Chatrandom"), Chatrandom има способността да персонализира, оперира, поддържа и осигурява достъп до виртуални Канали през Платформата на Chatrandom ("Услуги на каналите на Chatrandom") на Потребителите на Платформата, като те трябва да са наясно с Политиката за приемливо ползване, Правилата, заложени от доставчици трети страни и всички приложими закони.

СИГУРНОСТ НА АКАУНТА

При положение, че имате опция да създадете потребителски акаунт, само Вие имате отговорност за поддържане на конфиденциалността на Вашата парола и акаунт, както и за всички направени изявления и действия или пропуски, които се случват чрез употребата на Вашата парола и акаунт, включително направени разходи. Затова трябва да предприемете стъпки да се уверите, че никой друг не получава достъп до Вашата парола и акаунт. Chatrandom никога няма да Ви пита за Вашата парола. Не можете да прехвърляте или споделяте своя акаунт с друг, затова си запазваме правото веднага да прекратим акаунта Ви за нарушения на Политиката за приемливо ползване или нарушения на тези Условия на ползване.

Създавайки акаунта си, Вие оторизирате Chatrandom да Ви изпраща информация относно акаунта Ви, като това може да включва промоционални материали, а в някои случаи може да включва скрийншотове или друго съдържание, показващо основата на предприети действия по лична преценка на Chatrandom спрямо Вашия акаунт.

На всички Потребители се препоръчва да сте отговорни за личните настройки на всяко устройство, през което получавате достъп до тези Услуги, ако изберете да ограничите информацията, която получавате от Chatrandom, можете да го направите, коригирайки настройките, но при положение, че тези опции са Ви предоставени, или да се свържете с Chatrandom през средствата, заложени в нашата Политика за поверителност.

Потребителят може да прекрати или изтрие своя акаунт или да коригира настройките на абонамента си по всяко време, включително при временен период на прекъсване или по каквато и да е друга причина. Потребителят е отговорен за поддръжката на акаунта си, настройките на абонамента си или направените разходи. Chatrandom може да позволи, по лична преценка, на акаунтите, които са били прекратени или изтрити по лична преценка на Потребителите да бъдат активирани отново.

Chatrandom може да използва услуги на трети страни доставчици, за да се позволи достъп до Услуги или функции. Тези услуги се предлагат за удобство и с цел обезпечаване. Всяко използване или достъп чрез трети страни ще изисква от Вас да приемете и наблюдавате Условията на ползване и Политиките на тези трети страни доставчици. Линкове, функции или Услуги, осигурени от трети страни, не са потвърждения, нито гаранция за тези Услуги, всички условия и политики, изискани от трети страни, ще останат споразумение между Потребителя и третите страни доставчици.

СЪДЪРЖАНИЕ НА Chatrandom

Потребителите ще останат собствениците на Съдържанието, което създават или предоставят. Определени функционалности на Платформата ще останат интелектуална собственост на Chatrandom, включително, и без да се ограничава до, собственически текст, копие, мултимедия, графики, софтуер, данни или друга информация, както е заложено в Платформата на Chatrandom и както е предвидено по друг начин от Chatrandom (събирателно означено като "Съдържание на Chatrandom").

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Потребителите ще дадат на Chatrandom и неговите партньори ексклузивен, неограничен международен лиценз за използване, прехвърляне и предоставяне на Съдържанието, което са създали или прехвърлили чрез Платформата с цел доставяне на Услугите, които се включват в Платформата Chatrandom. Такова ползване може да включва използването на определено Съдържание, включително, но без да се ограничава до, видео, изображения, аудио записи или маркетинг и рекламни материали, при положение, че такова ползване е било разрешено и оторизано.

ДЕФИНИЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Услугите на Chatrandom позволяват на Потребителите достъп до нашата платформа по множество начини - например от нашата платформа за мобилно приложение, или от браузър, осигурен от Chatrandom, или трети страни партньори. Чувстваме, че е важно да обясним планирания законен ефект и употребата на определена терминология в тези Условия и Политика. Ако се случи някакъв конфликт относно значението на следните термини, значението, определено в този раздел, ще има по-голяма тежест.

АКАУНТИ

Използването на думите "Акаунти", "Достъп" или "Ползване" са взаимозаменяеми и означават както регистрирани потребители, така и нерегистрирани потребители, които са получили достъп до платформата, приложението или Услугите на Chatrandom по всеки начин, посочен в тези Условия. Освен ако не е уточнено, тези Условия могат да се отнасят за всички типове Потребители, освен ако специфично не са разграничени помежду си. Например, Политиката за поверителност на Chatrandom може да отбелязва разлики в типовете акаунти или използване по отношение на нужната информация за обезпечаване на типа Услуга, която може да е поискана от даден Потребител.

МОДЕРИРАНЕ И ПРЕГЛЕД

Както се посочва по-долу, технологията на Chatrandom, разработена, ръководена и администрирана от Супервайзърите на Chatrandom, може да следи дейностите на потребителите, упоменато като "Модериране или преглед", чрез използване на система със собственическа, автоматизирана идентификация, която се активира при докладване на дейност, за която се смята, че е срещу правилата на общността и тези Условия на Услугата. Chatrandom не претендира за предварителен преглед на потребителска активност, обемът и ограниченият от времето състав на нашите Потребители прави подобен тип модериране или преглед невъзможно и непрактично. Вместо това Chatrandom разчита на ползването на собственически системи, общност от потребители или искания на Потребители за достъп до определени услуги и функции, за да ускори модерирането и прегледа на съдържанието, дейностите и Използването на услугите на Chatrandom. Технологията на Chatrandom, която се ръководи от нашите Потребители, позволява обезпечаването на платформата на Chatrandom по начин, който благоприятства стандартите на общността и Политиката за приемливо ползване. Chatrandom може да преглежда или модерира дейности, когато е отбелязано от нашата собственическа система, но прегледът и модерирането на Chatrandom се извършва само при наша преценка.

Използването на фразите Модериране и Преглед в контекста на всяка услуга, налична чрез Chatrandom, няма да се тълкува като задължение за опазване, наблюдение или действие при дейности на нашите Потребители, до степента, до която сме уведомени от Общността или нашата собственическа система.

Политика на ПРИЕМЛИВО ПОЛЗВАНЕ

Използването на Chatrandom е предмет на всички приложими закони и наредби, включително Нетикет, и само Вие сте отговорни за съдържанието на Вашата информация през Услугата, включително всички уебсайтове и приложения, през които е налична услугата на Chatrandom. Като предоставяте информация или използвате по друг начин някоя комуникационна услуга или алтернативна услуга, която може да е достъпна за Вас, или чрез тази Услуга, Вие се съгласявате, че няма да качвате, споделяте, публикувате или по друг начин да предоставяте и посочвате съдържание - включително текст, софтуер, изображения, звуци, данни или друга информация - която:

 • Е незаконна, застрашаваща, злоупотребяваща, тормозеща, опозоряваща, клеветническа, измамна, подправена, нарушаваща поверителността на друг, закононарушителна, съдържаща голи изображения или симулираща сексуални актове, или по друг начин нарушаваща нашите правила или политики;
 • Имитира някой човек или личност - включително, но без да се ограничава до, служители и представители на Chatrandom - или е измамна, или подвеждаща, като самоличност на Потребител, с цел, без да се ограничава до, но включително, получаване на достъп до функции или промоции, предлагани на Потребителите на база на пол или други демографски показатели.
 • Мами, тормози, опозотворява или унижава човек или група от хора на база на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етнос, възраст или инвалидност;
 • Нарушава правото на някой патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или други собственически права на някоя страна;
 • Използва услуги или функции на трети страни по такъв начин, който му позволява да заобикаля Политиките или Условията на Chatrandom.
 • Предоставя неоторизирана или непоискана реклама, нежелан или групов имейл (също познат като "спам"), верижни писма, всякаква друга форма на неоторизирано убеждаване или на лотария или хазарт;
 • Съдържа софтуерни вируси или всякакви други компютърни кодове, файлове или програми, които са създадени или предназначени да нарушат, навредят или ограничат функционирането на оборудване за софтуер, хардуер или телекомуникация, или да увредят или постигнат неоторизиран достъп до данни или друга информация на трета страна;
 • Ние не одобряваме и не поемаме никаква отговорност за съдържанието на някое Съдържанието на Потребители на Услугата от трета страна.

МОДЕРИРАНЕ И ПРЕГЛЕД НА Chatrandom

Потребителите се съгласяват и разбират, че Технологията на Chatrandom, разработена, ръководена и администрирана от Супервайзърите на Chatrandom, ще бъде използвана за целите на модериране или преглед и обезпечаване на платформата Chatrandom по начин, който благоприятства стандартите на Общността и Политиката за приемливо ползване. Действията по модериране, използващи технологията на Chatrandom, може да включват премахване на Потребители от определени канали или отстраняване или прекратяване на Потребителски акаунти на Chatrandom или Платформата на Chatrandom. Ако възникне нарушение на тези Условия на ползване или Политика за приемливо ползване, или е възможно да възникне такова, се предприемат модераторски действия по лична преценка на Chatrandom в интерес на осигуряване на подобрено преживяване на потребителя.

Не можем да се стремим към предварителен преглед или да редактираме съдържанието от Потребители, но Chatrandom, използващ собственическа система, може, по своя собствена преценка, да предприеме действия да предотврати нарушения на тези Условия на ползване. Действията на Chatrandom и на системите за модериране и преглед ще се прилагат за всички потребители, акаунти, уебсайтове или приложения, използващи нашата собственическа чат платформа.

Модериране и Преглед могат да доведат до действия, които могат да варират от прекратяване на акаунта Ви, постоянно премахване на съдържание или временно отстраняване, или премахване на съдържание, което според нас може да нарушава тези Условия на ползване. Такива действия могат да се предприемат, когато Chatrandom е определил, че Вашето използване или съдържание представляват заплаха или демонстрират незачитане на тези Условия на ползване или са нарушение на някакви други правила за потребителско поведение за нашата Услуга, или вреди по друг начин. Chatrandom си запазва правото да предприеме гореописаните действия, включително, но без да се ограничава до, временно прекъсване или забрана на акаунти или способност за ползване на Chatrandom, за да проследи поведението, ползването или съдържанието, за което Chatrandom смята, че представлява нарушение на тези Условия на ползване.

При определени обстоятелства, например временно отстраняване на Потребител за дейности, за които имаме основателно убеждение, че са нелегални, Chatrandom може, по своя лична преценка, да позволи на Потребителя да плати такса, за да се проследи всяка вътрешна дейност в акаунта и така да се възстанови достъпът до него.

Правото за получаване на бързи проследяващи услуги ще бъде определено само по лична преценка на Chatrandom, при тарифи, които са публикувани и фактурирани за сметка на засегнатия акаунт. Когато акантът на даден Потребител бъде възстановен, от него ще се очаква да покаже продължително придържане към тези Условия на ползване.

Ако обстоятелствата го гарантират, Chatrandom ще сътрудничи изцяло при разследване на нарушения върху системите или сигурността на мрежата на други уебсайтове или услуги, или други правоприлагащи органи, при разследване на съмнителни криминални нарушения.

Модериране и Преглед се извършва по преценка на Chatrandom при получена информация от собственическата система или при информация, дадена от Общността. Chatrandom не поема задължение да предприема такова действие, както и не поема отговорност за забавяне или въздържане от действия. Потребителите са наясно с модериращия авторитет на Chatrandom, включително премахване на съдържание и отказване от жалби срещу Chatrandom.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Съгласно условията, обсъдени в раздел ИЗВЕСТИЯ по-долу, като Потребител, който използва тези Услуги продължително време, се счита, че сте съгласни да получавате информация от Chatrandom. Ако има нарушение, или има подозрение за такова, ще получите известие чрез платформата. Това известие може да включва скрийшотове, които да Ви информират, че Ваше Съдържание може да бъде отстранено или да бъде предприето действие от нашата система за модериране и преглед. Известието ще включва Продължение на отстраняването, което Chatrandom е определил по своя преценка, като това ще даде на модераторите и администраторите достатъчно време да прегледат предполагаемото нарушение. Възможно е да Ви предложат бързи услуги, като част от известието, на тарифи, които ще се публикуват, което ще позволи на модераторите и администраторите на Chatrandom да извършат вътрешен преглед на момента. Тарифите се налагат не като разрешение за участие в неоторизирано действие, а за да се компенсират необходимите ресурси за провеждане на моментален преглед. Бързи проследяващи услуги може да не са налични във всички случаи, ако по-нататъшен преглед определи, че ангажираното провеждане или доставеното съдържание е нелегално или Chatrandom определи, по своя собствена преценка, че дейността представлява продължително нарушение на тези Условия на ползване, то тогава по-нататъшното използване на Услугата ще бъде отказано. Вие се съгласявате да получавате такива известия и се съгласявате че използването на услугите за бързо проследяване не Ви освобождава от задължението да съблюдавате Условията на ползване на Chatrandom.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За целите на тези Условия на ползване, като "съдържание" се определя всяка информация, комуникация, софтуер, снимки, видео, графика, музика, звуци или друг материал и услуги, които могат да се разглеждат от потребители на нашата Услуга. Това включва, но по никакъв начин не се ограничава до, съобщения, чат и друго оригинално съдържание.

Приемайки тези Условия на ползване, Вие разбирате и се съгласявате, че цялото съдържание, което Ви е представено в тази Услуга, е защитено от авторски права, търговски марки, марки на услугата, патенти или други собственически права или закони, и е собственост единствено на Chatrandom и/или неговите Партньори. Разрешава Ви се да използвате само съдържанието, което изрично е оторизирано от нас, или специфичен доставчик на съдържание. Освен единично копие, направено само за лично ползване, не можете да копирате, възпроизвеждате, модифицирате, публикувате наново, качвате, прехвърляте или разпределяте документи или информация от тази Услуга под никаква форма и чрез никакви средства, без преди това да имате писмено разрешение от нас или определен доставчик на съдържание, и единствено Вие сте отговорни за получаване на разрешение преди да използвате отново какъвто и да е материал с авторски права, който е наличен на тази Услуга. Всяко неоторизирано използване на материалите, появяващи се на тази Услуга, може да наруши авторските права, търговската марка и други приложими закони и може да доведе до криминални или граждански наказания.

Нито ние, нито нашите Партньори гарантираме и носим отговорност за това, че използването на материали, показани на или получени чрез тази Услуга, няма да нарушават правата на трети страни. Вижте "Използване на Ваши материали" по-долу за описание на процедурите, които трябва да се следват в случай, че някоя страна смята, че публикуваното съдържание на тази услуга нарушава нечий патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или друго право на собственост.

Всички персонализирани графики, икони, лога и имена на услуги са регистрирани търговски марки или марки на услугата на Chatrandom или Партньорите му. Всички други търговски марки или марки на услуги са собственост на техните съответни собственици. Нищо в тези Условия на ползване не Ви дава право да използвате търговска марка, марка на услуга, лого и/или името на Chatrandom или неговите Партньори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Според нашата Политика за поверителност, всяка информация или материал, които прехвърляте към тази Услуга или към нас, независимо дали по електронна поша или чрез други средства, ще бъдат означавани като неконфиденциална и несобственическа информация. Докато Chatrandom не заяви собственичество или не одобри Съдържанието, създадено от Потребителя, Вие си запазвате всички права по тази информация или материали, но ни давате, на нас и нашите определени притежатели на лицензи, специално, изплатено, постоянно и международно право да копираме, разпространяваме, показваме, обработваме, предоставяме, публикуваме, превеждаме, адаптираме, модифицираме и използваме по друг начин даден материал за всякаква цел, независимо от формата или средата (неизвестна или неизвестна към момента), в която се използва.

Моля, не изпращайте конфиденциална или собственическа информация до нас, освен ако не сме се съгласили съвместно писмено. Ние също не сме способни да приемаме Вашите непоискани идеи или предложения, така че, моля, не ни изпращайте такива при никакви обстоятелства.

Ние уважаваме интелектуалната собственост на другите и Ви молим да правите същото. Ако Вие, или друг потребител на тази Услуга, вярвате, че Вашите или неговите авторски права, търговска марка или други права на собственост са били нарушени при публикуване чрез тази Услуга, Вие или потребителят трябва да изпратите известие до наш агент незабавно (както е показано по-долу). За да бъде ефективно, известието трябва да включва:

 • Физически или електронен подпис на лице, оторизирано да действа от името на собственик на изключително право, за което се твърди, че е нарушено
 • Идентификация на произведение с авторски права, за които се твърди, че са нарушени;
 • Информация, която е достатъчно обемна, за да ни позволи да се свържем с подаващата жалба страна, като адрес, телефонен номер и, ако е наличен, адрес на електронна поща;
 • Идентификация на материала, за който се твърди, че е нарушен или е предмет на нарушаваща активност, и който трябва да се премахне, а информацията е достатъчно обемна, за да ни позволи да открием материалите;
 • Изявление, че подаващата жалба страна има добросъвестно убеждение, че ползването на материала по конкретния начин не е оторизирано от собственика на авторско право, агент или от закона;
 • Изявление, че информацията в известието е точна и, под наказание за лъжесвидетелство, че подаващата жалба страна е оторизирана да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

В съответствие с Акта за авторски права на дигиталното хилядолетие, 17 U.S.C.A. Sec. 512(c), с нашият Определен агент, работещ със жалби (Известия), посочващи потенциално нарушение на авторски права, можете да се свържете както е посочено по-долу.

 

Определен агент, за посочване на нарушения

[email protected]

 

Вие сте наясно и съгласни, че при получаване на известие за оплакване от нарушение на авторско право, можем веднага да премахнем посочените материали от нашата Услуга, без задължение към Вас или друга страна и че претенциите на подалата жалба страна и страната, която е публикувала материалите, ще бъдат насочени към органа, отговарящ за авторско право в САЩ (United States Copyright Office) за присъда, както е предвидено в Акта за авторски права на дигиталното хилядолетие..

ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ НА ТАЗИ УСЛУГА СЕ ОСИГУРЯВАТ НА ОСНОВА "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧНО" БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД, НИТО ИЗКАЗАНА, НИТО ЗАГАТНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ЗАГАТНАТИТЕ ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ГАРАНЦИЯТА ЗА НЕ НАРУШАВАНЕ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАМЕ ДО ГОРЕСПОМЕНАТОТО, НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ: (А) УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (Б) УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (В) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ЩЕ БЪДАТ ЕФЕКТИВНИ, ТОЧНИ И НАДЕЖДНИ, ИЛИ (Г) КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е ЗАКУПЕНА ИЛИ ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ОТ НАШАТА УСЛУГА ИЛИ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ДЕФЕКТИ.

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. МОЖЕМ ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ В МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТАЗИ УСЛУГА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ИЗВЕСТИЕ. МАТЕРИАЛИТЕ НА ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА НЕ СА ОБНОВЕНИ И НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТ ДА ОБНОВЯВАМЕ ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ УСЛУГИ.

ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ДРУГО ПРИДОБИВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ СЕ ПРАВИ ПО ВАША ЛИЧНА ПРЕЦЕНКА И РИСК, И С ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ЗА ВСЯКА ЩЕТА НАНЕСЕНА ВЪРХУ ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТАКИВА ДЕЙНОСТИ.

Съдържанието, налично чрез тази Услуга, често представлява мненията и преценките на доставчика на информация, потребителя на сайта или друго физическо или юридическо лице, което не е свързано с Chatrandom, като ние не одобряваме, нито сме отговорни за точността или надеждността на каквито и да е мнения, съвети или изявления, направени от някой друг освен от оторизиран говорител на Chatrandom. Моля, направете справка със специфичните редакторски политики, публикувани в различни раздели на тази Услуга, за по-нататъшна информация; такива политики са включени чрез позоваване в тези Условия на ползване.

НЯКОИ ЩАТИ И ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вашето изключително правно средство на защита, и нашата отговорност, ако имаме такава, по отношение на оплаквания, произлизащи от тези Условия на ползване и Вашето ползване на Услугата, ще бъде ограничено до сумата, която сте ни платили за услугите на Услугата по време на двумесечния период преди поемането на отговорност.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ НЯМА ДА СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ КЪМ ВАС ИЛИ КЪМ ТРЕТА СТРАНА ЗА СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТЕЗИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ДАЛИ СМЕ БИЛИ ПОСЪВЕТВАНИ ИЛИ НЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, И СПОРЕД ВСЯКА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗЛИЗАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ УСЛУГА ИЛИ УЕБСАЙТ, ПОСОЧЕН ИЛИ СВЪРЗАН С ТАЗИ УСЛУГА.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАБРАНЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДВАЛИ ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При заявка от нас, се съгласявате да защитавате, обезщетявате и поддържате нас и нашите Партньори невредими от всички задължения, искания и разходи, включително адвокатски такси, които произлизат от Вашата употреба или злоупотреба с тази Услуга. Запазваме си правото, за наша собствена сметка, да поемем изключителна защита и контрол по всеки въпрос, който иначе е предмет на обезщетение от Ваша страна, в който случай ще си сътрудничите с нас за отстояване на всякакви възможни защити.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖ

Всяка дискусия, противоречие, различие или оплакване, произлизащо от или свързано с този договор, включително съществуване, валидност, тълкуване, представяне, нарушение или прекратяване на същото, или всяка дискусия относно недоговорени задължения, произтичащи от или свързани с това, ще се споменават и ще се разрешават с арбитраж според UNCITRAL Arbitration Rules чрез JAMS Streamlined Arbitration Procedures, или съгласно общо споразумение, според BVI International Arbitration Center (BVIIAC), модифицирано от IAC Procedures for the Administration of Arbitration. Този договор ще се тълкува съгласно закона на BVI и Конвенцията на Обединените нации за международни продажби на стоки, която ще се прилага за всички въпроси, свързани с ползването на тази Услуга.

ЗАБРАНА ЗА КЛАСОВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ И НЕИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЧЕНИЕ.

ВИЕ И Chatrandom СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЕКИ ОТ НАС МОЖЕ ДА ИМА ОПЛАКВАНИЯ СРЕЩУ ДРУГИЯ САМО НА ИНДИВИДУАЛНА БАЗА, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН В ПОДДЪРЖАНА КЛАСА, ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПРОЦЕДУРА. ОСВЕН АКО И ВИЕ И Chatrandom НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ ПО ДРУГ НАЧИН, АРБИТЪРЪТ НЕ МОЖЕ ДА КОНСОЛИДИРА ИЛИ ПРИСЪЕДИНЯВА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЧОВЕК ИЛИ СТРАНА, И НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЯ ПОД НИКАКВА ФОРМА КОНСОЛИДИРАНА, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЛИ КЛАСОВА ПРОЦЕДУРА. СЪЩО ТАКА, АРБИТЪРЪТ МОЖЕ ДА ОТСЪДИ ОБЛЕКЧЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНО, УТЕЖНЯВАЩО И ДЕКЛАРИРАЩО ОБЛЕКЧЕНИЕ) САМО В ПОЛЗА НА ИНДИВИДУАЛНАТА СТРАНА, ТЪРСЕЩА ОБЛЕКЧЕНИЕ, И САМО ДО СТЕПЕНТА, НЕОБХОДИМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ОТ ИНДИВИДУАЛНАТА/ИТЕ ОПЛАКВАНЕ/ИЯ НА ТАЗИ СТРАНА. НИКОЕ ОТСЪДЕНО ОБЛЕКЧЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ДРУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.

ПРОЦЕДУРИ ЗА АРБИТРАЖ

Арбитражът е по-неофициален орган от делото в съд. Арбитражът използва неутрален арбитър вместо съдия или жури, а съдебното преразглеждане на арбитражно решение е много ограничено. Арбитърът може да отсъди същите щети или облекчения на индивидуална база, докато съдът може да отсъди към даден човек. Всички въпроси се решават от арбитър, освен тези проблеми, свързани със способността за арбитраж, обсега и влизането в сила на това Споразумение за Арбитраж, ("Забрана на класови и представителни действия и неиндивидуализирано облекчение"), които се решават от съд с компетентна юрисдикция.

Страната, която възнамерява да търси арбитраж трябва първо да изпрати на другата страна сертифицирана поща, писмено известие, описващо същността на дискусията в разумни подробности ("Известие"). Известието до Chatrandom трябва да бъде изпратено до адреса на Cogroup Limited, който е даден по-долу. Цялата информация, нужна за Известието, трябва да бъде осигурена, включително описание на същността и основата на претенциите, които страната предявява, както и търсеното облекчение.

Ако Вие и Chatrandom сте неспособни да разрешите проблемите, описани в Известие до 30 дни, след като е изпратено Известието, Вие или Chatrandom можете да предизвикате арбитражно производство с JAMS. Формуляр за предизвикване на арбитражни производства е наличен на уебсайта на JAMS на https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. В добавка към попълване на този формуляр с JAMS в съответствие с правилата и процедурите им, страната, предизвикваща арбитража, трябва да изпрати по пощата копие на попълнения формуляр към ответната страна. Можете да изпратите копие на Chatrandom към Cogroup Limited на следния адрес: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Арбитражът ще се извърши онлайн, използвайки Процедурите за Арбитраж на JAMS Streamlined. По взаимно съгласие страните по арбитража могат да изберат да използват BVIIAC, ако обстоятелствата го осигуряват. В случаите, в които се провежда лично изслушване, Вие и/или Chatrandom можете да участвате по телефона, освен ако арбитърът не изисква друго. Във всеки случай ще бъде назначен един арбитър и производството ще се извърши на английски език.

Арбитърът ще вземе решение за всички искания в съответствие със закона на BVI и Конвенцията на Обединените нации за международни продажби на стоки, включително познатите принципи на безпристрастие, и ще зачита всички искания като привилегии, разпознати от закона. Арбитърът определя обстоятелствата, при които надделялата страна печели някои, но не всички искания и контраискания, и може да отсъди подходящ процент разходи и адвокатски такси, разумно направени от надделялата страна, във връзка с арбитража.

РАЗХОДИ ЗА АРБИТРАЖ

Във всеки арбитраж, произтичащ от или свързан с това Споразумение, арбитърът ще отсъди за надделялата страна, ако има такива, разходите и адвокатските тарифи, разумно направени от надделялата страна във връзка с арбитража. Арбитърът определя обстоятелствата, при които надделялата страна печели някои, но не всички искания и контраискания, и може да отсъди подходящ процент разходи и адвокатски такси, разумно направени от надделялата страна, във връзка с арбитража.

РАЗДЕЛЯНЕ

С изключение на разпоредбите в този Раздел относно Споразумението за Арбитраж ("Забрана на класови и представителни действия и неиндивидуализирано облекчение"), ако арбитър или съд реши, че някаква част от това Споразумение за Арбитраж е невалидна или неприложима, другите части от това Споразумение за Арбитраж все още ще са приложими. Ако арбитър или съд реши, че някои от разпоредбите в това Споразумение за Арбитраж ("Забрана на класови и представителни действия и неиндивидуализирано облекчение") са невалидни или неприложими, тогава целостта на това Споразумение за Арбитраж ще бъде нулево и недействително. Остатъкът от Споразумението и разделът за Законни дискусии ще продължат да са приложими.

БЪДЕЩИ ПОПРАВКИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АРБИТРАЖ

Независимо от която и да е разпоредба в тези Условия на Услугата, напротив, Вие и ние се съгласяваме, че ако направим поправки на това Споразумение за Арбитраж (различни от поправки на тук упоменатите адрес за известие и линк на уебсайт) в бъдеще, тази поправка няма да се отнася за искане, което е било входирано в законово производство срещу Chatrandom преди ефективната дата на поправката. Поправката се отнася до всички други дискусии и искания, ръководени от Споразумението за Арбитраж, които са се повдигнали или могат да се повдигнат между Вас и Chatrandom. Ние ще Ви уведомим за поправки на това Споразумение за Арбитраж, публикувайки изменените условия на Chatrandom.com поне 30 дни преди ефективната дата на измененията и осигурявайки известие по имейл.

 

РАЗНИ

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИИ

От време на време тази Услуга може да включва реклами, предлагани от трети страни. Можете да влезете в кореспонденция или да участвате в промоции на рекламодатели, показващи продуктите си на тази Услуга. Всяка кореспонденция или промоции, включително доставка на или плащане за стоки и услуги и други условия, правила, гаранции или представителства, свързани с такава кореспонденция или промоции, са единствено между Вас и рекламодателя. Ние не поемаме отговорност или задължение за никоя част на такава кореспонденция или промоция.

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛЗВАНЕ

Изтегляйки и използвайки софтуера, Вие представяте и гарантирате, че не се намирате под юрисдикция, където ползването на тези Услуги е забранено от закон, разпоредба или Контрол на износа. Въпреки че тази Услуга може да бъде достъпна по целия свят, ние не правим представяне, че материалите на тази Услуга са подходящи или налични за ползване според юрисдикцията на територии, на които това съдържание е законово забранено. Тези, които избират да влизат в тази Услуга от други места, го правят по своя собствена инициатива и са отговорни към местните закони. Всяка оферта за всяка услуга и/или информация, направена във връзка с тази Услуга, е невалидна там, където е забранена.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕ

Съгласявате се, че можем, по наша собствена преценка, да прекратим или отстраним достъпа Ви до цялата или част от Услугата, със или без известие, и по всякаква причина, включително, без ограничение, нарушение на тези Условия на ползване. Всяко подозрение в измамна, обидна или незаконна дейност може да бъде основа за прекратяване на нашите взаимоотношения или може да се отнесе към съответните правоприлагащи органи.

При прекратяване или отстраняване, независимо от причините за това, правото Ви да използвате услугите, налични в тази Услуга, веднага се прекратява, освен ако няма споразумение за друго, и Вие сте съгласни, че можем веднага да деактивираме или изтрием Вашия акаунт и цялата свързана информация и файлове на Вашия акаунт и/или да попречим на по-нататъшен достъп до такива файлове или тази Услуга. Ние не сме задължени към Вас или към трета страна по отношение на жалби или щети, произтичащи от прекратяването или отстраняването или други действия, предприети от нас, във връзка с тук упоменатите Условия на ползване, но задължението Ви за неплатени такси ще остане валидно и при прекратяване.

ИЗВЕСТИЯ

Всички известия към една страна ще бъдат писмени и ще се осъществяват или по имейл, или по редовната поща. Известията към нас трябва да бъдат изпратени на вниманието на отдел по поддръжка на клиенти на [email protected]. Известията към Вас могат да бъдат изпратени или чрез самата Платформа, или на имейл адрес, при положение, че сте предоставили едно от двете в процеса на регистрация на акаунта. В добавка, можем да разпространяваме известия или съобщения чрез Услугата, за да Ви информираме за промени в услугата или по други важни въпроси, като тези разпространявани известия ще бъдат насочени към Вас.

Всички известия или инфомация съгласно тези Условия на ползване ще се считат за доставени до страната, получаваща тази информация, на датата на доставка, когато са прехвърлени към Вас.

Съгласявайки се с тези Условия на ползване, и използвайки тези Услуги, Вие сте съгласни да получавате такива известия. За да се откажете от всякаква информация, можете да го направите като коригирате настройките на акаунта си, ако такава опция е налична, или по начин, който е описан по-нататък в нашата Политика за поверителност..

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Разгледали сте Политиката за приемливо ползване и сте съгласни да не продавате, препродавате, възпроизвеждате, дублирате, копирате или използвате за никакви търговски цели никаква част от тази Услуга, нито да искате да генерирате спам или по друг начин да подривате или да се намесвате в тази услуга.

Разпоредбите в тези Условия на ползване са предназначени да са отделими. Ако по някаква причина някоя разпоредба от тези Условия на ползване се счита за невалидна или неприложима изцяло или частично в някоя юрисдикция, тази разпоредба за такава юрисдикция ще бъде неефективна до съответната степен на невалидност или неприложимост, без по някакъв начин да влияе на валидността и приложимостта в друга юрисдикция или оставащите от тук разпоредби в някоя юрисдикция.

Между Вас и Chatrandom не съществува никаква връзка, например съвместно предприятие, партньорство, назначаване или агенция, като резултат от тези Условия на ползване. Неуспехът на Chatrandom да наложи някое право или разпоредба от тези Условия на Услугата няма да представлява отказ от такова право или разпоредба, освен ако не е уведомен и съгласен Chatrandom писмено.

В добавка към всяко извинение, осигурено от приложимия закон, ние ще бъдем оправдани за недоставяне или закъснение на доставка на продукти и услуги, налични през нашата Услуга, произлизащи от някое събитие отвъд нашия разумен контрол, независимо дали е предвидимо или не от всяка страна, включително, но без да се ограничава до, трудови затруднения, война, пожар, инцидент, недобри атмосферни условия, неспособност да се осигури транспорт, правителствен акт или наредба, и други случаи и събития отвъд нашия разумен контрол, независимо дали са сходни или не до тези, които са изброени по-горе.

Тези Условия на ползване, заедно с всички приложими политики, съставят цялото споразумение между Вас и Chatrandom.

Даден неуспех от наша страна да приложим или упражним някоя разпоредба от тези Условия на ползване или сродни права няма да представлява отказ от това право или разпоредба.

Политиките, публикувани на нашите уебсайтове, могат да се променят от време на време. Промените влизат в сила, когато ги публикуваме чрез Услугата на Chatrandom.