Този документ е написан и се тълкува на английски език. Документът се предоставя на език, различен от английския, само за ваше удобство.

Известие относно разрешаването на спорове: Тези споразумения съдържат разпоредби, които уреждат начина, по който претенциите и ние може да имаме един срещу друг, са решени (вж. арбитража по-долу), включително споразумение и задължение за арбитраж на спорове, което ще изисква от вас да подадете претенции срещу нас, за да обвързващ арбитраж. Моля, прочетете арбитражната разпоредба в това споразумение, тъй като тя се отразява на вашите права по настоящото споразумение.

Споразумение за условия на употреба в чата

Последна актуализация: 2019 г.

Приемане на Споразумението

Това споразумение за използване на условията за ползване е сключено между вас и Cogroup Limited, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Англия и Уелс ("компания", "ние" или "САЩ"). Следните условия, заедно с всички документи, които те изрично включват чрез препратка (колективно, това "споразумение"), уреждат вашия достъп до и използване на интерактивния чат и услугата за стрийминг на камера чрез уеб сайта на компанията, намиращ се на Chatrandom.com ("Уебсайтът") и мобилното приложение на дружеството (наричани общо "чатслучайни"), включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез Quackle ("услугите"), независимо дали като гост или регистриран потребител.

Моля, прочетете това споразумение внимателно, преди да започнете да използвате Chatrandom. Като изтегляте мобилното приложение, осъществявате достъп до използването на уебсайта, използвате услугата или щраквате, за да приемете или приемете това споразумение, когато тази опция ви е предоставена, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате това споразумение и нашите приемливи Използване на правилата ("AUP"). Ако не искате да се съгласите с това споразумение или AUP, не трябва да осъществявате достъп или да използвате Чатслучаен.

Предлага се и на разположение на потребителите, които са на възраст над 18 години. Като използвате Chatrandom, вие посочете, че сте на законна възраст да образуват обвързващ договор с компанията и отговарят на всички горепосочени изисквания за допустимост. Ако не отговарят на всички тези изисквания, не трябва да осъществявате достъп или да използвате Чатслучаен.

Промени в Споразумението

Ние можем да ревизирам и актуализираме това споразумение от време на време по наше усмотрение. Всички промени са ефективни веднага, когато ги публикуваме и се прилагат за всички достъп до и използване на Chatrandom след това. Въпреки това всички промени в разпоредбите за разрешаване на спорове, посочени в приложимото право и компетентност , няма да се прилагат за спорове, за които страните имат действително предизвестие на или преди датата, на която промяната е публикувана на Chatrandom.

Ако продължите да използвате Chatrandom след командироването на преразгледаното споразумение означава, че сте съгласни с промените. От вас се очаква да проверявате тази уеб страница често, така че да сте наясно с всякакви промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Достъп до Чатслучайни и сигурност на профила

Можем да оттегляме или променяме Chatrandom, както и всякакви услуги или материали, които предоставяме на Chatrandom, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина някоя част от Chatrandom не е достъпна по всяко време или за всеки период. От време на време, ние може да ограничи достъпа до всички или част от Чатслучаен за потребители, включително и регистрирани потребители.

Вие носите отговорност за:

 • Вземане на всички необходими мерки, за да имате достъп до Chatrandom.

 • Гарантиране, че всички лица, които имат достъп до Чатслучаен чрез вашата интернет връзка са запознати с това споразумение и да го спазват.

За да осъществите достъп до Chatrandom или някои от ресурсите, които предлага, може да бъдете помолени да предоставите определени данни за регистрация или друга информация. Това е условие за използването на Chatrandom, че цялата информация, която ни предоставяте, е завършена. Вие потвърждавате, че цялата информация, която предоставяте, за да се регистрирате с Chatrandom или по друг начин, включително чрез използване на всякакви интерактивни функции на Chatrandom, се урежда от нашата политика за поверителности вие се съгласявате с всички действия, които правим по отношение на вашия информация в съответствие с нашата политика за поверителност.

Ако изберете или сте предоставили потребителско име, парола или каквато и да е друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на друго лице или организация. Вие също така потвърждавате, че профилът ви е личен за вас и няма да предостави на друг човек достъп до Chatrandom или части от него с помощта на потребителското име, паролата или друга информация за защита. Вие ще ни уведомите незабавно за всеки неупълномощен достъп до или използване на вашето потребителско име или парола или друго нарушение на сигурността. Вие също така ще се уверите, че излезете от профила си в края на всяка сесия. Трябва да използвате особено внимание при достъп до профила си от публичен или споделен компютър, така че други да не могат да преглеждат или записват вашата парола или друга лична информация.

Имаме право да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, независимо дали са избрани от вас или са предоставени от нас, по всяко време по наше собствено усмотрение за каквато и да е причина, включително ако по наше мнение сте нарушили някоя от разпоредбите на това споразумение.

Права върху интелектуалната собственост

Chatrandom и цялото му съдържание, функции и функционалност (включително цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео и аудио, както и дизайна, селекцията и подредбата му) са собственост на компанията, неговите лицензиари или други доставчици на тази материали и са защитени с авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост.

Това споразумение ви позволява да използвате Chatrandom само за ваша лична, нетърговска употреба. Не трябва да възпроизвеждате, разпространявате, променяте, създавате производни произведения на, показвате публично, публично изпълнявате, препубликувате, изтегляте, съхранявате или предавате някой от материалите на Чатслучаен принцип, освен както следва:

 • Вашият компютър може временно да съхранява копия на тези материали в RAM, съпътстващи достъпа ви и преглеждането на тези материали.

 • Можете да съхранявате файлове, които автоматично се кешират от вашия уеб браузър за целите на повишаване на дисплея.

 • Можете да отпечатате или изтеглите едно копие на разумен брой страници на уебсайта за ваша лична, нетърговска употреба, а не за по-нататъшно възпроизвеждане, публикуване или разпространение.

 • Можете да изтеглите едно копие на мобилното приложение Chatrandom на мобилното си устройство само за ваша лична, нетърговска употреба, при условие, че сте съгласни да се обвържете с нашето лицензионно споразумение с краен потребител за тези приложения.

 • Ако предоставяме функции на социалните медии с определено съдържание, можете да предприемете тези действия, както са активирани от тези функции.

Не трябва да:

 • Модифициране на копия на материали от Chatrandom.

 • Използвайте илюстрации, фотографии, видео или аудиопоследователности или графики отделно от придружаващия текст.

 • Изтриване или промяна на авторски права, търговска марка или други съобщения за права на собственост от копия на материали от Chatrandom.

Не трябва да осъществявате достъп до или да използвате за търговски цели която и да е част от Chatrandom или каквито и да било услуги или материали, достъпни чрез Чатслучаен.

Ако печатате, копирате, модифицирате, изтегляте или по друг начин използвате или предоставяте на друго лице достъп до която и да е част от Chatrandom в нарушение на това споразумение, правото ви да използвате Chatrandom ще приключи незабавно и вие трябва, по наша възможност, да върнете или унищожите всички копия на материали, които сте направили. Няма интерес към или към Chatrandom или каквото и да е съдържание на Chatrandom се прехвърля към вас, и всички права, които не са изрично предоставени са запазени от компанията. Всяко използване на Chatrandom, което не е изрично разрешено от настоящото споразумение, е нарушение на това споразумение и може да наруши авторски права, търговска марка и други закони.

Търговски марки

Името на компанията, терминът Chatrandom®, логото на компанията, и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и рекламни послания са марки за услуги и търговски марки на компанията или нейните филиали или лицензианти. Не трябва да използвате тези марки без писменото разрешение на компанията. Всички останали имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и послания на Chatrandom са марките за услуги и търговските марки на съответните им собственици.

Забранени употреби

Можете да използвате Chatrandom само за законни цели и в съответствие с настоящото споразумение. Не трябва да използвате Чатслучаен:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава всички приложими федерални, държавни, национални, местни или международни закони или подзаконови актове (включително всички закони относно износа на данни или софтуер към и от САЩ или други страни).

 • За целите на експлоатирането, увреждането или опитите за използване или увреждане по какъвто и да било начин на непълнолетни лица, като ги излагате на неподходящо съдържание, като искате лична информация или друго.

 • Да изпращате, съзнателно да получавате, качвате, изтегляте, използвате или използвате повторно материали, които не отговарят на стандартите за съдържание , посочени в настоящото споразумение или в AUP.

 • Да предавате или предоставяте изпращане на рекламни или промоционални материали без нашето писмено съгласие, включително "нежелана поща", "верижни писма", "спам" или други подобни молби.

 • Да се представяте или да се опитвате да се представяте за компанията, служител на компанията, друг потребител или друго лице или образувание (включително чрез използване на имейл адреси или потребителски имена, свързани с някое от горепосочените).

 • За да участвате в друго поведение, което ограничава или потиска използването или ползването на Chatrandom на някого, или което, както е определено от нас, може да навреди на компанията или потребителите на Chatrandom или да ги изложи на отговорност.

Освен това не трябва:

 • Използвайте Chatrandom по какъвто и да е начин, който би могъл да деактивира, претоварват, повреди, или да увреди сайта или да попречи на всяка друга страна използването на Чатслучаен, включително способността им да се занимават с дейности в реално време чрез Chatrandom.

 • Използвайте робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средства за достъп до Chatrandom за каквато и да е цел, включително наблюдение или копиране на някой от материала на Chatrandom.

 • Използвайте всеки ръчен процес, за да наблюдавате или копирате някой от материалите на Chatrandom или за друга неразрешена цел без нашето предварително писмено съгласие.

 • Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилното функциониране на Chatrandom.

 • Въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, Логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни.

 • Опит за получаване на неупълномощен достъп, намеса, повреда или нарушаване на части от Chatrandom, сървърът, на който се съхранява Chatrandom, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с Chatrandom.

 • Атакува Chatrandom чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.

 • В противен случай се опитват да пречат на правилното функциониране на Chatrandom.

Потребителски приноси

Чатслучаен съдържа чат и други интерактивни функции (колективно, "интерактивни услуги"), които позволяват на потребителите да публикувате, изпращане, публикуване, Показване или предаване на други потребители или други лица ("Post") съдържание или материали (колективно, " Потребителски приноси") на или чрез Chatrandom.

Всички потребителски приноси трябва да отговарят на стандартите за съдържание , посочени в настоящото споразумение и в AUP.

Всеки принос на потребителя, който публикувате в Chatrandom, ще се счита за неповерителен и несобственически. Предоставяйки на всеки потребителски принос за Chatrandom, Вие предоставяте на нас и на нашите филиали и доставчици на услуги, както и на всеки един от техните и съответните ни лицензополучатели, наследници, и присвоява лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, изпълнение, показване, разпространение и да разкриват на трети страни всяко потребителско участие за каквато и да е цел, освен ако в нашата политика за поверителност не е предвидено друго.

Вие посочва, че:

 • Вие притежавате или контролирате всички права върху и към потребителското участие и имате право да предоставите лиценза, предоставен по-горе на нас и нашите филиали и доставчици на услуги, както и всеки един от техните и съответните ни лицензополучатели, приемници и изпълнители.

 • Всички ваши потребителски приноси правят и ще спазват това споразумение.

Вие потвърждавате, че сте отговорни за всички потребителски приноси, които подавате или допринасяме, а вие, не компанията, носите пълна отговорност за това съдържание, включително неговата законност, надеждност, точност и целесъобразност.

Ние не носим отговорност или не носим отговорност пред никоя трета страна за съдържанието или точността на каквито и да е потребителски приноси, публикувани от вас или от друг Чатслучаен потребител.

Мониторинг и правоприлагане; Прекратяване

Ние можем да:

 • Премахнете или откажете да публикувате каквито и да било потребителски приноси за каквато и да е причина по наше усмотрение.

 • Приемайте всяко действие по отношение на приноса на потребителя, който считаме за необходим или подходящ по наше усмотрение, включително Ако считаме, че този принос на потребителя нарушава това споразумение, включително стандартите за съдържание, нарушава AUP, нарушава всяко право на интелектуална собственост или друго право на всяко лице или образувание, заплашва личната безопасност на потребителите на Chatrandom или на обществеността, или може да създаде отговорност за дружеството.

 • Предприемане на подходящи правни действия, включително сезиране на правоприлагащите органи, за всяко незаконно или неразрешено използване на Chatrandom.

 • Прекратяване или спиране на достъпа ви до всички или част от Chatrandom по някаква или никаква причина, включително всяко нарушение на това споразумение или AUP.

Ние ще си сътрудничим напълно с всички правоприлагащи органи или съдебни нареждания, които ни изискват или ни насочват да разкриваме самоличността или друга информация на всеки, който публикува материали на или чрез Chatrandom. Вие се отказвате и държите безобидна компанията и нейните филиали, лицензополучатели и доставчици на услуги от всякакви претенции, произтичащи от всяко действие, предприето от някоя от предходните страни по време на или предприето в резултат на разследвания от тези страни или право правоприлагащите органи.

Въпреки това, ние не се задължаваме да прегледате материала, преди да бъде публикуван на Chatrandom и не може да осигури бързо отстраняване на нежелателен материал, след като е бил осчетоводен. Следователно не поемаме отговорност за никакви действия или бездействие по отношение на предаванията, комуникациите или съдържанието, предоставяни от всеки потребител или трета страна. Ние не носим отговорност или отговорност пред никого за изпълнение или неизпълнение на дейностите, описани в този раздел.

Стандарти за съдържание

Тези стандарти за съдържание и тези, посочени в AUP , се прилагат за всички потребителски приноси и използване на интерактивни услуги. Вноските на потребителя трябва в тяхната цялост да отговарят на всички приложими федерални, държавни, национални, местни и международни закони и разпоредби. Вноските на потребителя не трябва:

 • Съдържа всякакви материали, които са клеветнически, неприлични, неприлични, обидни, обидни, тормозещи, насилствени, агресивни, възпалителни или по друг начин неприемливи.

 • Насърчаване на сексуален или порнографско съдържание, насилие или дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.

 • Нарушавате патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост или други права на друго лице.

 • Нарушавате законните права (включително правата на публичност и неприкосновеност на личния живот) на други лица или съдържат материали, които могат да породят гражданска или наказателна отговорност съгласно приложимите закони или подзаконови актове или които в противен случай могат да бъдат в противоречие с настоящото споразумение и нашите Политика за поверителност.

 • Може да заблуди всеки човек.

 • Насърчаване на незаконна дейност или застъпвам, насърчавам или помагам на незаконни действия.

 • Причиняват раздразнение, неудобство или ненужна тревожност или може да разстрои, злепостави, аларма или да дразни всеки друг човек.

 • Представяте се за всяко лице или невярно представяте самоличността си или принадлежността си към което и да е лице или организация.

 • Включване на търговски дейности или продажби, като конкурси, лотарии, и други продажби промоции, бартер или реклама.

 • Дайте впечатлението, че те произлизат от или са одобрени от нас или друго лице или образувание, ако това не е така.

Нарушаване на авторски права

Ако считате, че всеки потребителски принос нарушава авторските ви права, моля, вижте нашата политика за авторското право за инструкции относно изпращането на известие за нарушение на авторското право. Политиката на компанията е да прекрати потребителските акаунти на повторните нарушители.

Разчитане на публикувана информация

Информацията, представена на или чрез Chatrandom, се предоставя единствено за общи информационни цели. Ние не правим никаква гаранция за точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяка зависимост, която поставяте върху тази информация, е строго на ваш собствен риск. Ние се отказваме от всяка отговорност и отговорност, произтичаща от разчитането на тези материали от вас или от друг посетител на Chatrandom, или от някой, който може да бъде информиран за съдържанието му.

Чатслучаен включва съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, предоставени от други потребители и лицензиатори, синтезатори, агрегатори или услуги за отчитане на трети лица. Всички изявления или становища, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различни от съдържанието, предоставено от дружеството, са единствено становищата и отговорността на лицето или образуванието, предоставящо тези материали. Тези материали не отразяват непременно мнението на компанията. Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за съдържанието или точността на материалите, предоставени от трети страни.

Промени в Chatrandom

Може да актуализираме съдържанието на Chatrandom от време на време, но съдържанието му не е задължително завършено или актуално. Всеки от материалите на Chatrandom може да е неактуален в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме този материал.

Информация за вас и вашите посещения в Чатслучаен

Цялата информация, която събираме на Chatrandom, е предмет на нашата политика за поверителност. Като използвате Chatrandom, вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на вашата информация в съответствие с политиката за поверителност.

Онлайн покупки

Повтарящо се фактуриране. Чрез стартиране на вашето VIP членство и предоставяне или определяне на начин на плащане, вие упълномощавате нашия оторизиран платежен процесор да ви таксува ВИП членски внос по ставката, която е в сила, когато първоначално сте се регистрирали, и всички други такси, които може да възникнат във връзка с вашето използване на Chatrandom, като например данъци или възможни такси за транзакции. Вашето VIP членство ще продължи за времетраенето на първоначалния термин, който изберете, и в края на предплатения първоначален срок той автоматично ще се поднови за допълнителни предплатени периоди със същата дължина. Трябва да отмените вашето VIP членство, преди да се поднови, за да избегнете фактурирането на членски такси за следващия термин по начина ви на плащане. Профилът ви автоматично ще бъде начислен по ставките, които са в сила в момента на първоначалното ви подписване.

Промени в цената. Ние можем да коригираме ценообразуването за нашата услуга или каквито и да било компоненти от нея по какъвто и да е начин и по всяко време, както можем да определим по наше усмотрение.

Платежен цикъл. ВИП членски внос за нашата услуга ще бъде таксувана в началото на разплащателната част на членството си и всеки платежен цикъл след това, както е указано на страницата за плащане в момента на първоначалната покупка, докато не отмените членството си.

Спорове за фактуриране. Ако считате, че сме ви таксуили в грешка, трябва да уведомите нас или нашия оторизиран платежен процесор в писмена форма не по-късно от 30 дни, след като получите отчета за фактуриране, в който грешката се появи за пръв път. Ако не успеете да уведомите в рамките на този 30-дневен срок, вие се отказвате от всички спорни обвинения. Трябва да подадете всички спорове за фактуриране в писмена форма, като използвате формуляра за контакт или като се свържете с нашия оторизиран платежен процесор директно в https://cs.segpay.com/. Моля, включете подробно изявление, описващо характера и размера на спорните такси. Ние ще коригираме всички грешки в сметка и да ги добавим или кредитираме срещу бъдещите ви плащания.

Без възстановявания. Плащанията са невъзстановими и няма възстановявания или кредити за частично използвани периоди, с изключение на това, че можем да одобрим възстановяване под формата на кредит при поискване, ако съществуват извънредни обстоятелства. Ако смятате, че съществуват изключителни обстоятелства, моля, свържете се с нас и обяснете обстоятелствата, които според вас заслужават възстановяване. Не обещаваме, че ще ви възстановим парите. Ако ви възстановим сумата, ние ще възстановим сумата под формата на безплатни услуги или кредит по начина на плащане, който сте използвали за покупката си; Ние няма да възстановим парите под формата на пари или чекове. Предоставянето на възстановяване в един случай не ви дава право на възстановяване в бъдеще за подобни случаи; не ни задължава да предоставяме възстановявания в бъдеще при никакви обстоятелства.

Анулиране. Можете да отмените вашето VIP членство по всяко време и ще продължите да имате достъп до ВИП членските ползи в края на платежния ви цикъл. За да отмените вашето VIP членство, кликнете върху "моята сметка" и след това върху "Отменяне на членството". Ако имате нужда от помощ за анулиране на членството ви, моля, свържете се с нашия отдел за поддръжка на плащания

Връзки към Чатслучайни и социални медийни функции

Можете да се свържете към нашата начална страница, при условие че го направите по начин, който е справедлив и законен и не уврежда репутацията ни или не се възползва от него, но не трябва да установите връзка по начин, който предполага каквато и да е форма на сдружаване , одобрение или потвърждение от наша страна без изричното ни писмено съгласие.

Чатслучаен може да осигури някои социални медийни функции, които ви позволяват да:

 • Връзка от вашия собствен или някои уеб сайтове на трети страни към определено съдържание на Chatrandom.

 • Изпращайте имейли или други комуникации с определено съдържание или връзки към определено съдържание на "Chatrandom".

 • Причина ограничени части от съдържанието на Chatrandom да се показват или изглежда да се показва на вашите собствени или някои трети страни сайтове.

Можете да използвате тези функции единствено както са предоставени от нас и единствено по отношение на съдържанието, с което те се показват, и по друг начин в съответствие с всички допълнителни условия, които предоставяме по отношение на тези функции. При спазване на гореизложеното, вие не трябва:

 • Установете връзка от всеки уеб сайт, който не е собственост на вас.

 • Да се покаже уеб сайтът или частите от него да се показват или да се показват например чрез очертаване, дълбоко свързване или свързване в интернет на който и да е друг сайт.

 • Връзка към която и да е част от уебсайта, различна от началната страница.

 • В противен случай ще предприемете всякакви действия по отношение на материалите на този уебсайт, които не противоречат на никоя друга част от това споразумение.

Уебсайтът, от който свързвате или за които правите определено съдържание достъпно, трябва да отговаря във всяко отношение на стандартите за съдържание , посочени в настоящото споразумение, и на AUP.

Ще ни сътрудничите в причиняване на неразрешено очертаване или свързване незабавно да спре. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешение за свързване без предизвестие.

Можем да деактивираме всички функции на социалните медии и всички връзки по всяко време без предизвестие по наше усмотрение.

Връзки от Чатслучаен

Ако Чатслучаен съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Това включва връзки, съдържащи се в реклами, включително банер реклами и спонсорирани връзки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не приемаме отговорност за тях или за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат при използването им от ваша полза. Ако решите да получите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, свързани с Chatrandom, вие правите това изцяло на свой собствен риск и при условията на използване на тези уебсайтове.

Географски ограничения

Собственикът на Chatrandom е базиран в Обединеното кралство. Ние не правим претенции, че Chatrandom или някое от съдържанието му е достъпно или подходящо извън Обединеното кралство. Достъпът до Chatrandom не може да бъде законен от определени лица или в определени страни. Ако имате достъп до Chatrandom от извън Обединеното кралство, вие го правите по своя собствена инициатива и сте отговорни за спазването на местните закони.

Откази от гаранция

Вие разбирате, че ние не можем и не гарантираме или гарантираме, че файловете, достъпни за изтегляне от интернет или Chatrandom, ще бъдат свободни от вируси или друг разрушителен код. Вие носите отговорност за прилагането на достатъчно процедури и контролно-пропускателни пунктове, за да удовлетворите вашите специфични изисквания за антивирусна защита и точност на входящите и изходящите данни, както и за поддържане на средства, външни за Chatrandom, за всяка реконструкция на загубени данни. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други патентовани материали поради използването на Чатслучайни или каквито и да било услуги или предмети, получени чрез Chatrandom или с изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки уебсайт, свързан с него.

Използването от ваша полза на Chatrandom, неговото съдържание и всички услуги или елементи, получени чрез Chatrandom, е на ваш собствен риск. Chatrandom, неговото съдържание, както и всички услуги или артикули, получени чрез Chatrandom, се предоставят "както е" и "както е налично", без никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се. Нито дружеството, нито което и да е лице, свързано с компанията, не прави никаква гаранция или представителство по отношение на пълнотата, сигурността, надеждността, качеството, точността или наличността на "Chatrandom". Нито компанията, нито някой, асоцииран с компанията, не представлява или гарантира, че Chatrandom, неговото съдържание, или каквито и да било услуги или елементи, получени чрез Chatrandom, ще бъдат точни, надеждни, без грешки или непрекъснати, че дефектите ще бъдат коригирани, че Chatrandom или на сървъра, който го прави достъпно са свободни от вируси или други вредни компоненти, или че Chatrandom или каквито и да било услуги или елементи, получени чрез Chatrandom, иначе ще отговарят на вашите нужди или очаквания.

Дружеството се отказва от всички гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, законово или по друг начин, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване и пригодност за конкретна цел.

Гореизложеното не засяга гаранциите, които не могат да бъдат изключени или ограничени съгласно приложимото право.

Ограничение на отговорността

В никакъв случай компанията, неговите филиали или техните лицензиатори, доставчици на услуги, служители, агенти, офицери или директори не носят отговорност за щети от всякакъв вид, съгласно каквато и да е правна теория, произтичаща от или във връзка с вашата употреба, или невъзможност да се използва, "Chatrandom", всяко съдържание на Chatrandom, или всякакви услуги или предмети, получени чрез Chatrandom, включително всякакви преки, косвени, специални, случайни, последващи или наказателни щети, включително телесна травма, болка и страдание, емоционален дистрес, загуба на приходи, загуба на печалби, загуба на стопанска дейност или очаквани спестявания, загуба на използване, загуба на репутация, загуба на данни и дали са причинени от закононарушение (включително небрежност), нарушение на Договора или по друг начин, дори ако е предвидимо.

Във възможно най-голяма степен, предвидена от закона, в никакъв случай колективната отговорност на дружеството и неговите дъщерни дружества и филиали, както и техните лицензиари, доставчици на услуги, служители, агенти, офицери и директори, не може да бъде която и да е страна (независимо от формата на действие, дали в договор, закононарушение или по друг начин) надвишава по-голямата от $250 или сумата, която сте платили на дружеството за съответната услуга през последните три месеца, от които е възникнало задължение.

Ограничението на отговорността, изложено по-горе, не се прилага за отговорност, произтичаща от нашата груба небрежност или умишлено нарушение или смърт или телесна повреда, причинена от продукти, които сте закупили чрез сайта.

Обезщетение

Вие ще защитавате, обезщетявате и пазите компанията, нейните филиали, лицензианти и доставчиците на услуги, както и нейните и съответните им служители, директори, служители, изпълнители, агенти, лицензиатори, доставчици, наследници и присвоява от и срещу всички искове, пасиви, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разходи или такси (включително разумни адвокатски хонорари), възникващи от или свързани с вашето нарушение на настоящото споразумение или към AUP , или използването от вас на Chatrandom, включително вашия потребител Вноски, всяко използване на съдържанието, услугите и продуктите на Chatrandom, различни от изрично разрешените в настоящото споразумение или в AUP , или използването на каквато и да е информация, получена от Chatrandom.

Приложимо право и юрисдикция

Законът за Британските Вирджински острови урежда всички въпроси, свързани с Chatrandom и настоящото споразумение, както и всеки спор или претенция, произтичащи от или свързани с него (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), без да се прилага никакъв избор или конфликт на закони или правило (независимо дали Британските Вирджински острови или друга юрисдикция).

Всеки правен костюм, действие или процедура, възникващи от или свързани с това споразумение или Chatrandom, които не подлежат на арбитраж, ще бъдат образувани изключително в съдилищата на Британските Вирджински острови, намиращи се в Роуд Таун, Торкула, въпреки че можем да донесем костюм, действие или да се пристъпи към нарушение на това споразумение във вашата страна на пребиваване или друга съответна държава. Вие се отказвате от всички възражения срещу упражняването на юрисдикцията върху вас от тези съдилища и до мястото в тези съдилища.

Арбитраж —Моля, прочетете внимателно следната клауза — тя може да засегне значително вашите законни права, включително правото ви да подадете иск в съда

По усмотрение на компанията, тя може да изиска от вас да подадете всеки спор, произтичащ от или свързан с това споразумение, AUP, или използването на Chatrandom за окончателен и обвързващ арбитраж с арбитражни услуги за преструктуриране, Inc. (ARS). Страните ще спазват всички правила на ARS, както са намерени на уебсайта си на www.arbresolutions.com. Ако не са налични ARS, страните ще се подчинят на обвързващ арбитраж пред Международния арбитражен център BVI в съответствие с неговите правила и процедури за администриране на арбитража. Арбитърът, а не федерален, щат, гражданин. или местния съд или агенция, ще има изключителна власт да разреши всички спорове, възникващи от или свързани с тълкуването, приложимостта или учредяването на това споразумение, включително всяко твърдение, че цялата или част от това споразумение е недействителна или унищожаемо. Арбитражът ще бъде проведен на английски език. Всяка страна ще отговаря за заплащането на всички такси за подаване, административни и арбитражни решения, свързани с арбитража. Арбитърът може да предостави каквото и да е облекчение, което би било достъпно в съда или в собствения капитал, с изключение на това, че Арбитърът не трябва да присъжда наказателни или образцови щети, или вреди, които по друг начин са ограничени или изключени в настоящото споразумение. Арбитражното решение ще включва разходи за арбитраж, разумни правни такси и разумни разходи за експерти и други свидетели. Ако една от страните не заплати каквато и да е награда, арбитражното решение може да бъде преобразувано в съд с компетентна юрисдикция. Освен ако не се изисква от закона, нито една страна, нито арбитър ще разкрият съществуването, съдържанието или резултатите от арбитраж по настоящото споразумение без предварителното писмено съгласие на двете страни.

Клас отказ от действие

Всички претенции, произтичащи от или свързани с това споразумение, AUP, или Chatrandom трябва да бъдат приведени в индивидуалния капацитет на страните, а не като ищец или член на класа в предполагаем клас или представителна процедура, и, освен ако не сме съгласни друго в писмена форма, Арбитърът не трябва да консолидира повече от едно лице претенции.

Ограничение на времето за подаване на претенции

Всяка причина за действие или претенция, която може да сте произтекли от или във връзка с това споразумение, AUP или Chatrandom трябва да бъде започната в рамките на една година след като причината за действието се начислява, в противен случай тази причина за действие или претенция е трайно погасена.

Отказ и разделение

Няма отказ от страна на дружеството за който и да е термин, посочен в настоящото споразумение, да се счита за допълнително или продължаване на отказ от този термин или отказ от друг термин, и всяко неизпълнение от страна на дружеството на правото или разпоредбата по настоящото споразумение няма да представлява отказ от тази платформа или разпоредба.

Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се държи от съд или друг правораздавателен орган, който е недействителен, незаконен или неприложимо по каквато и да е причина, тази разпоредба ще бъде елиминирана или ограничена до минимум, така че останалите разпоредби на настоящата Споразумението ще продължи да бъде в пълно действие.

Потребители и жители на Калифорния

Ако някоя жалба при нас не бъде разрешена по задоволителен начин, можете да се свържете с звеното за помощ за жалби към отдела за потребителски услуги на Калифорнийския департамент по потребителски въпроси в писмена форма на бул. Северен пазар 1625, Suite N 112, Сакраменто, Калифорния 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.

Цялостно споразумение

Това споразумение и AUP съставляват цялото споразумение между вас и компанията по отношение на Chatrandom и услугите и замества всички по-ранни и настоящи разбирания, споразумения, представителства и гаранции, както писмени и устно, по отношение на Chatrandom и услугите. Допълнителни условия могат да се прилагат и за определени части, услуги или характеристики на Chatrandom. Всички тези допълнителни условия са включени в тази препратка към настоящото споразумение.

Обратна връзка

Насърчаваме ви да давате обратна информация за Chatrandom. Но ние няма да третираме като поверителни всички предложения или идеи, които давате, и нищо в това споразумение няма да ограничи нашето право да използваме, да се възползваме от, да разкриваме, публикуваме или по друг начин да експлоатирам обратна връзка, без да ви се плаща.

Английски език

Компанията изготвя това споразумение на английски език. Всички предлагани преводи са само с цел удобство. Няма да се използва превод на друг език, за да се тълкува или тълкува това споразумение. Всички услуги, поддръжка, уведомления, наименования, спецификации и комуникации ще бъдат предоставени на английски език.

Вашите коментари и притеснения

Всички уведомления за претенции за нарушение на авторски права следва да се изпращат на агента по авторското право, посочен в нашата политика за авторското право по начина и по средствата, посочени в него.

Всички останали отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка и други комуникации, свързани с Chatrandom, трябва да бъдат насочени към: [email protected].